Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Zabezpieczenie w razie uszkodzenia lub kradzieży maszyn budowlanych
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie ryzyk budowanych i montażowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Prace budowlane lub montażowe – zakres standardowy
Zaplecze budowy lub drobny sprzęt budowlany
opcjonalnie
Maszyny budowlane
opcjonalnie
Mienie istniejące i otaczające
opcjonalnie
Mienie pracownicze
opcjonalnie
Odpowiedzialność cywilna
opcjonalnie
Przyszły zysk inwestora (ALoP)
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.