Menu back

Zmiana Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Zmiana Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Na polisie widnieją błędne dane Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W tej sytuacji wystarczy nas poinformować. Zmiana będzie możliwa, jeśli pozostałe informacje w polisie są poprawne.

UWAGA: W przypadku zmiany własności ubezpieczonego mienia/nieruchomości  nie można zmienić Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w istniejącej polisie ubezpieczenia małego średniego biznesu.  W przypadku sprzedaży firmy umowa ubezpieczenia powinna zostać rozwiązana. Nowy właściciel powinien zawrzeć nową polisę.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Pismo informujące o właściwych danych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zawierające:

  • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy,
  • numer polisy, której dotyczy sprawa.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz