Menu back

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy

Na polisie wkradł się błąd w adresie miejsca ubezpieczenia lub Twoja firma zmieniła adres miejsca ubezpieczenia. Poinformuj nas o tym, przesyłając do nas pismo.  

Jak załatwić tę sprawę 

Pismo z informacją o właściwym/nowym adresie miejsca ubezpieczenia zawierające:

  • odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy,
  • numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w nowej lokalizacji, jeśli zakres ubezpieczenia Twojej firmy obejmuje kradzież z włamaniem.

UWAGA: Nie można dokonać zmiany miejsca ubezpieczenia, jeżeli polisa zawiera w swoim zakresie ubezpieczenie nieruchomości. W takim przypadku należy rozwiązać aktualną umowę ubezpieczenia i zawrzeć nową.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz