Menu back

Zakończenie/zawieszenie działalności gospodarczej

Załatw sprawę 


Załatw sprawę 


Szybko i wygodnie 

Wyślij online

Zakończenie/zawieszenie działalności gospodarczej

Właśnie załatwiasz formalności związane z zakończeniem lub zawieszeniem działalności gospodarczej  w miejscu ubezpieczenia.  Złóż wniosek o rozwiązanie polisy oraz o rozliczenie składki – przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli zakończenie lub zawieszenie działalności dotyczy jednego z kilku miejsc ubezpieczenia wskazanych w polisie, złóż wniosek o wyłączenie konkretnej lokalizacji z polisy oraz o rozliczenie składki.

Jak załatwić tę sprawę 

Do rozwiązania polisy lub wyłączenia lokalizacji z polisy w związku z zakończeniem/zawieszeniem   
  działalności gospodarczej wymagane są:

  • informacja o zamknięciu/zawieszeniu działalności w miejscu ubezpieczenia, która powinna zawierać odręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowanie firmy oraz numer polisy, której dotyczy sprawa,
  • kopia dokumentu wydanego przez odpowiedni organ, w którym zawarta jest informacja o zakończeniu/zawieszeniu działalności w ubezpieczonej lokalizacji (np. wpis z CEIDG, KRS).

UWAGA:

  • Jeśli Twoja polisa obciążona jest cesją na rzecz banku, koniecznie dołącz do swojej korespondencji pismo z banku informujące o wygaśnięciu tego zobowiązania. Może to być, np. odwołanie przez bank cesji z polisy, informacja o spłacie kredytu lub informacja o zwrotnym przeniesieniu praw na rzecz cedenta.
  • Jeśli cesja na rzecz banku obejmuje wyłącznie prawa do odszkodowania, taka zgoda nie będzie wymagana. Potrzebne jest natomiast potwierdzenie, np. oświadczenie o dokonaniu cesji, że faktycznie scedowane zostały wyłącznie prawa do odszkodowania.
  • Jeżeli nie pamiętasz, jakie prawa z polisy zostały przez Ciebie przelane na rzecz banku, a dokument ten okaże się konieczny do rozwiązania polisy, poinformujemy Cię albo agenta obsługującego Twoją umowę ubezpieczenia o konieczności uzupełnienia takiego dokumentu.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz