Abecadło usług assistance

Autor: Piotr Ruszkowski   | czas czytania: 6 min 
  • Usługi pomocowe są dostępne dla polskich klientów od przeszło 30 lat. Pierwsi klienci byli obsługiwani przez centra operacyjne znajdujące się w Paryżu. Dziś rynek assistance to blisko 3 miliony interwencji rocznie i ekosystem podmiotów działających na naszym rynku od przeszło dwóch dekad. 
  • Na przestrzeni lat zmieniła się percepcja usług pomocowych. Niegdyś assistance było kojarzone wyłącznie z holowaniem, obecnie postrzegane są jako usługa pomocowe lub dodatek do ubezpieczenia. Zmieniła się nie tylko percepcja tych usług, bliższa ich faktycznej różnorodności, obserwujemy także rewolucję w modelach biznesowych i dystrybucyjnych. Pakiety assistance będące naturalnym dodatkiem do ubezpieczeń komunikacyjnych, domowych, życiowych czy turystycznych, dziś mogą być dodawane także do pojedynczych niekoniecznie masowych portfeli. Takie podejście biznesowe stwarza przestrzeń do rozwoju usług assistance w innych kanałach dystrybucji, szczególny potencjał widać tu na rynku brokerskim. 
  • Z badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów zrealizowanego przez firmę Ipsos w 2021 roku na zlecenie Mondial Assistance wynika, że 81% badanych uznało assistance medyczne za najbardziej wartościowe. W kraju niewydolnej służby zdrowia, dostęp do prywatnych usług medycznych, konsultacji lekarskich, badań obrazowych czy rehabilitacji to rozwiązania cenione i najczęściej wykorzystywane przez klientów. Dziś takie usługi dodawana są do ubezpieczeń zdrowotnych, NNW czy ubezpieczeń na życie. Pakiety assistance medycznego są także sprzedawane jako ubezpieczenia w formule stand alone. Jednym z głównych trendów widocznych w tym segmencie assistance jest dodawanie usług telemedycznych. W tym przypadku nie chodzi jedynie o telekonsultacje z lekarzem rodzinnym czy pediatrą, ale również o telemedycynę w poważnych zachorowaniach. EKG, spirometr czy glukometr wraz z analizą wyników wykonanych przez lekarza specjalistę dostępne na życzenie pacjenta, bez oczekiwania w długich kolejkach, to od kilku lat standard. Podobnie standardem są pakiety assistance opracowane pod konkretne jednostki chorobowe np. różnego typu nowotwory. Beneficjentami takich rozwiązań są nie tylko ubezpieczeni mierzący się z ciężką chorobą, ale również członkowie rodziny, którzy mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i badania genetyczne w kierunku ryzyka zachorowania na raka o podłożu dziedziczny. Za sprawą pandemii wielkim zainteresowaniem cieszą się telekonsultacje psychiatryczne i psychologiczne dostępne w związku z mentalnymi problemami i trudnościami emocjonalnymi będącymi pokłosiem izolacji i zdarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy. Pakiety assistance można budować w sposób elastyczny i modułowy. Dzięki temu broker chcący wzbogacić ofertę, jest w stanie operując dostępną przestrzenią w składce i specyficznymi potrzebami klienta, zbudować taki pakiet pomocowy który pozwoli na utrzymanie lub pozyskanie nowego klienta.
  • Z danych Mondial Assistance wynika, że blisko 50% badanych Polaków w ramach wszystkich dostępnych usług assistance najchętniej skorzystałaby z naprawy sprzętu AGD/RTV czy komputera lub pomocy fachowców, jak hydraulik czy elektryk. Dla 1/5 badanych pakiet assistance jest jednym z najważniejszych elementów składających się na atrakcyjne ubezpieczenie mieszkania lub domu. Assistance domowe to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku. Wraz ze zmieniającym się społeczeństwem, rosnącym tempem życia i zanikającymi umiejętnościami majsterkowania i naprawiania domowych awarii, wśród Polaków rozwijają się inne umiejętności. Jedną z nich jest umiejętność delegowania zadań związanych z domowymi usterkami na specjalistów, zwłaszcza tych do których mamy dostęp w ramach posiadanych polis nieruchomości. Dodatkowo pandemia i lockdown wpłynęły istotnie na popularyzację usług pomocowych w domu. Poziom wykorzystania tego rodzaju assistance wzrósł blisko dwucyfrowo rok do roku. Jakkolwiek nazewnictwo sugeruje, że fachowcy dostępni są jedynie dla klientów indywidualnych na terenie ich domostw, to zakres i uniwersalność tych rozwiązań wykracza poza te obszary. Ten rodzaj assistance z powodzeniem dodawany jest dla polis dla sektora MSP, czy np. spółdzielni mieszkaniowych. Wielką zaletą assistance domowego z pewnością jest fakt, że podobnie jak assistance medyczne jest niezwykle łatwo implementowalna do szerokiego spektrum produktów ubezpieczeniowych. Ostatecznie przecież z analizy potrzeb klienta w zdecydowanej większości przypadków będzie wynikać, że praktycznie prawie każdy  potrzebuje dbać o zdrowie i gdzieś mieszka. Ta cecha stwarza dużo przestrzeni do współpracy między firmami assistance, a brokerami.
  • Utarło się przeświadczenie, że o assistance komunikacyjnym powiedziało się już wszystko. Jest to poniekąd prawda. To najbardziej popularna i najczęściej wykorzystywana kategoria usług assistance. Z pomocy drogowej lub auta zastępczego co roku korzysta ponad milion polskich kierowców. Nawet w trakcie pandemicznego 2020 roku ilość interwencji assistance była nieistotnie niższa w porównaniu do 2019 roku. Te usługi znajdziemy – w szerszym lub węższym zakresie – praktycznie w każdej polisie komunikacyjnej. Dla blisko 40% badanych Polaków to właśnie assistance jest jednym z kluczowych parametrów polisy na którą zwracają uwagę przy wyborze ubezpieczyciela. W zakresie samych pakietów obserwuje się tendencję do ich wzbogacania. Pomoc drogowa ma być dostępna niemal zawsze i wszędzie, również w awariach czy unieruchomieniach pojazdu do których przyczynił się sam kierowca np. zatankował niewłaściwe paliwo. Obecnie w pakiecie który możemy uznać za rozbudowany dostępność auta zastępczego liczona jest nie w dniach tylko tygodniach. Wielką rynkową popularnością cieszą się też specjalne ubezpieczenia assistance dla motocyklistów. Ta grupa odbiorców bardzo chętnie kupuje assistance motoryzacyjne, zwłaszcza jeżeli jednoślad jest wykorzystywany w podróżach zagranicznych. Firmy assistance od kilku lat są też produktowo i operacyjnie przygotowane do obsługi posiadaczy pojazdów elektrycznych, zwłaszcza najpopularniejszych z nich czyli rowerów i hulajnóg. OC, NNW, assistance medyczne i ubezpieczenie pojazdu od kradzieży czy uszkodzenia, to jedne z przykładów produktów opracowanych z myślą o miłośnikach elektromobilności. 
  • Nieważne jaki jest nasz osobisty poziom aktywności społecznej czy gospodarczej, prędzej czy później będziemy potrzebowali wsparcia specjalisty, który pozwoli nam odnaleźć się w meandrach przepisów i wymogów formalno-prawnych dla obszaru po którym się aktualnie poruszamy. Koszty konsultacji radcy prawnego czy adwokata są wysokie dla przeciętnego Polaka i czasami ich ponoszenia nie sposób uniknąć. Da się je jednak finansować poprzez ubezpieczenie ochrony prawnej. Mondial Assistance oferuje tego rodzaju produkty od przeszło 10 lat. Obecnie dostępne są rozwiązania dla klientów indywidualnych, grup zawodowych lub małych i średnich przedsiębiorców. Ubezpieczenia ochrony prawnej dają duże możliwości dopasowywania ich do specyficznych potrzeb konkretnych klientów. Osoby fizyczne bardzo chętnie korzystają z porady prawnika, wzorów pism czy innych form wsparcia w kwestiach związanych z eksploatacją auta, wypadkach komunikacyjnych, spadkach czy w sporach dotyczących transakcji dnia codziennego np. zakupów internetowych i wad produktów. Przedsiębiorcy np. firmy spedycyjne bardzo chętnie kupują ubezpieczenia skrojone pod ich potrzeby. Polski sektor spedycyjny jest jednym z największych w Europie, a nasi kierowcy transportują towary w najróżniejsze części kontynentu. To powoduje, że bardzo często potrzebują wsparcia w kontakcie z lokalnymi inspektoratami kontroli drogowych, które nie szczędzą kar nawet za drobne wykroczenia. Prawnicy w ramach ubezpieczenia mogą wspierać klientów zdalnie poprzez analizę przesłanej dokumentacji, porady telefoniczne i opinie dostarczane drogą mailową. W bardziej rozbudowanych wersjach ubezpieczenia ochrony prawnej znajdziemy też zastępstwo procesowo. W ramach tej usługi prawnik opłacony przez ubezpieczyciela reprezentuje klienta w sądzie, przygotowuje pisma procesowe i broni jego interesów na ścieżce sądowej. W ofercie Mondial Assistance znajdą się też takie produkty, które dają ubezpieczonym wsparcie również w kwestiach podatkowych. 
Dyrektor sprzedaży i marketingu w Allianz Partners
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.