Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

W razie awarii maszyn

Szeroki zakres ochrony maszyn w razie awarii – niezależnie od przyczyny
Ubezpieczenie maszyn od awarii 
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie maszyn od awarii 

Przesuń, by zobaczyć więcej

od awarii
Awarie mechaniczne
zakres standardowy
Szkody elektryczne
zakres standardowy
Dostanie się ciała obcego
zakres standardowy
Błąd operatora maszyny
zakres standardowy
Wadliwe działanie urządzeń sterujących lub zabezpieczających
zakres standardowy
Błędy projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
zakres standardowy
Ochrona podczas przeglądów, konserwacji i remontów
zakres standardowy
Transport maszyn
opcjonalnie
Montaż maszyn
opcjonalnie
Utrata zysku
opcjonalnie

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy 

man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Częste pytania o ubezpieczenie maszyn od awarii

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.