Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie maszyn od awarii 
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie maszyn od awarii 

Przesuń, by zobaczyć więcej

od awarii
Awarie mechaniczne
zakres standardowy
Szkody elektryczne
zakres standardowy
Dostanie się ciała obcego
zakres standardowy
Błąd operatora maszyny
zakres standardowy
Wadliwe działanie urządzeń sterujących lub zabezpieczających
zakres standardowy
Błędy projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
zakres standardowy
Ochrona podczas przeglądów, konserwacji i remontów
zakres standardowy
Transport maszyn
opcjonalnie
Montaż maszyn
opcjonalnie
Utrata zysku
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczenie maszyn od awarii opracowaliśmy dla sektora dużych podmiotów gospodarczych, które posiadają ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw zawarte w Allianz lub chcą zawrzeć samodzielne ubezpieczenie maszyn z sumą ubezpieczenia powyżej 1 mln zł. Warunek ten nie dotyczy elektrowni wiatrowych i wodnych, które przyjmujemy do ubezpieczenia niezależnie od sumy.

Ubezpieczenie kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które posiadają park maszynowy i prowadzą pełną lub uproszczoną księgowość.

Niezbędne informacje są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia potrzebne nam są m.in.:

  • wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia wraz z wiekiem i sumą ubezpieczenia ustaloną wg wartości odtworzeniowej,
  • opis sposobu zarządzania parkiem maszynowym, w tym: stan techniczny maszyn, przyjęta koncepcja utrzymania ruchu oraz sposoby konserwacji maszyn,
  • historia szkodowa za minimum ostatnie 3 lata.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju maszyn, ich wieku i stanu technicznego, sposobu konserwacji oraz innych czynników, które wpływają na ryzyko – uwzględniamy też szkodowość.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Przeważnie udział własny wynosi 10% wartości szkody – nie mniej niż 3000 zł. W indywidualnych przypadkach możemy ustalić inną wysokość franszyzy redukcyjnej – odpowiednio do poziomu ryzyka.

Obecnie większość maszyn zawiera elementy elektroniczne, które kontrolują urządzenie lub go nadzorują. Dlatego często występuje trudność w określeniu, jakiego rodzaju ubezpieczenie należy zastosować. Ogólnie przyjmuje się, że ubezpieczenie maszyn należy stosować do maszyn i urządzeń, w których przeważają elementy mechaniczne.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na warunkach ubezpieczenia maszyn jest możliwe i nie będzie skutkowało brakiem ochrony. Jednak z ubezpieczeniowego punktu widzenia przedmioty zawierające głównie elektronikę powinny być objęte ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego.

Nie. Takie zdarzenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.