Grupowe ubezpieczenie na życie Opiekun dla nauczycieli i pracowników przedszkoli oraz szkół
 • Pieniądze w razie nieszczęśliwego wypadku
  Nawet do 1000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu wskutek NW
 • Wypłata po leczeniu
  W szpitalu bądź placówce chirurgii jednego dnia
 • Rakassistance
  Wsparcie finansowe w walce z nowotworem złośliwym
 • Pakiet Assistance
  Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji wskutek NW, wizyty domowe lekarza, pielęgniarki
 • Leczenie poważnej choroby
  Aż 46 rodzajów schorzeń
 • Rekonwalescencja
  Dodatkowe świadczenie po pobycie w szpitalu
 • Świadczenie lekowe
  Nawet do 10 tys. złotych na zakup leków
 • Dodatkowe pieniądze po urodzeniu się dziecka 

Sprawdź, jak zawrzeć umowę

Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje Życie Allianz - grafika ubezpieczenia na całe życie
Zespół ekspertów do spraw ubezpieczeń grupowych służy pomocą. Porozmawiaj z naszym Agentem o potrzebach swoich pracowników. 
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje Życie Allianz - grafika ubezpieczenie na wyższą kwotę
Na spotkaniu przedstawimy Ci zakres i warunki ubezpieczenia dla pracowników. 
Strona ubezpieczenia na życie i zdrowie Twoje Życie Allianz - grafika pakiet konsultacji lekarskich
Zorganizujemy spotkania informacyjne dla pracowników. Wyjaśnimy szczegóły ubezpieczenia i zakres ochrony. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.