KOGO
SZUKAMY

HOME and DARE

W zależności od stanowiska i charakteru pracy poszukujemy ludzi z różnym doświadczeniem, wykształceniem i osobowością. Ważne jest dla nas, aby osoba, która dołączy do naszego zespołu cechowała się następującymi postawami:

 • umiejętność współpracy i dzielenia się najlepszymi praktykami
 • uczciwe postępowanie, odpowiedzialność i dotrzymywanie zobowiązań
 • dążenie do doskonałości i chęć stałego rozwijania najlepszych rozwiązań
 • przedsiębiorczość i otwartość na innowacje

Nasza kultura organizacyjna bazuje na 4 głównych filarach: zaufanie, przywództwo oparte na współpracy, doskonałość obsługi klienta i wzorce rynkowe oraz przedsiębiorczość. To zgodnie z nimi kształtujemy nasze wzajemne relacje i współpracę. Stosowanie tych postaw w codziennej pracy pozwala nam na realizowanie strategii Allianz, wzmacnianie naszej pozycji rynkowej oraz stały rozwój.

www.allianz.pl - PA_Collaborative_Leadership

PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WSPÓŁPRACY

 • Dajemy zespołom swobodę działania, wskazując cel i nadając kierunek
 • Rozwijamy pracowników, przekazujemy im informacje zwrotne i dbamy i ich ogólny dobrostan
 • Współpracujemy ze sobą dzielimy się dobrymi praktykami
www.allianz.pl - PA_Trust

ZAUFANIE

 • Postępujemy uczciwie i dotrzymujemy zobowiązań
 • Rozwijamy różnorodność i angażujemy innych
 • Prowadzimy przejrzyste działania
 • Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu
www.allianz.pl - PA_Customer_and_Market_Excellence

DOSKONAŁOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA

 • Dążymy do doskonałości na każdym etapie kontaktu z klientem
 • Rozwijamy najlepsze rozwiązania techniczne i operacyjne, stale dążąc do uproszczeń
 • Chcemy być wzorcem dla innych
www.allianz.pl - PA_Entrepreneurship

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Wykorzystujemy możliwości, ryzykujemy i promujemy kulturę pozwalającą na „godne przyjęcie porażki”
 • Przyjmujemy odpowiedzialność
 • Korzystamy z innowacji i promujemy kulturę podejmowania śmiałych decyzji, nie bojąc się negatywnych konsekwencji

Aktualne oferty pracy w Allianz

SPRAWDŹ