Staże i praktyki w Allianz

Jesteś studentem lub absolwentem? Widzisz swoją przyszłość w branży ubezpieczeniowej?
Dołącz do programu stażowego Allianz Polska!

Zadbajmy razem o przyszłość – to hasło towarzyszy nam w codziennej pracy. Zaczynasz swoją przygodę zawodową i myślisz o pracy w branży ubezpieczeniowej? Świetnie trafiłeś!

Dołączając do nas, poznasz specyfikę pracy w naszej firmie, a przede wszystkim zdobędziesz praktyczną wiedzę pod okiem najlepszych ekspertów. Chcemy mieć pewność, że spędzony u nas czas będzie świetną inwestycją w rozwój, a może początkiem naszej długofalowej współpracy? 

Sprawdź, co przygotowaliśmy dla studentów i absolwentów.

 • Staże (6 miesięcy) i praktyki (od 1 do 3 miesięcy)
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Pełne wdrożenie stanowiskowe
 • Elastyczny tryb pracy
 • Zdobywanie wiedzy praktycznej w wybranym obszarze
 • Rozwój kompetencji miękkich
 • Odpowiedzialność za projekt / zadanie
Praktyki

Kogo zapraszamy? Studentów 1. i 2. roku studiów.

Kiedy? Czas trwania praktyk: od 1 do 3 miesięcy.

Gdzie? Praktyki odbywają się w jednym z naszych warszawskich biur – w Śródmieściu (ul. Inflancka) lub na Mokotowie (ul. Rodziny Hiszpańskich).

Jak aplikować?

 • Jeśli jesteś zainteresowany/-a odbyciem u nas praktyk, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@allianz.pl
 • W tytule maila napisz „Praktyki”
 • Napisz nam jaki obszar Cię interesuje, uwzględnij też ewentualne pytania
 • W treści maila dołącz także poniższą klauzulę dot. Przetwarzania danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. lub inne podmioty z grupy Allianz tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalnemu Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), Allianz sp. z o.o., Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń 

Program stażowy

Kogo zapraszamy?

 • Studentów min. 3 roku studiów 
 • Absolwentów do 1 roku po ukończeniu studiów

Kiedy? Czas trwania programu: 6 miesięcy.

Gdzie? Staże odbywają się w jednym z naszych warszawskich biur – w Śródmieściu (ul. Inflancka) lub na Mokotowie (ul. Rodziny Hiszpańskich).

Sprawdź naszą ofertę i zaprezentuj się w ciekawej formie, a następnie my zapoznamy się z Twoim profilem. Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

 • Prześlij swoje CV w formie PDF na adres mailowy: rekrutacja@allianz.pl
 • W tytule maila napisz, do którego działu aplikujesz (np. Staż w Dziale IT - C++)
 • W treści maila dołącz także poniższą klauzulę dot. Przetwarzania danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. lub inne podmioty z grupy Allianz tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalnemu Allianz Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), Allianz sp. z o.o., Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., i Expander Advisors sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa).”

Interesuje Cię staż lub praktyka w innym dziale? Napisz do nas, a dopasujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę!

W kolejnym etapie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, by poznać się i porozmawiać o wzajemnych oczekiwaniach. Chcemy dowiedzieć się, co Cię motywuje, jakie są Twoje mocne strony i plany zawodowe.
Na spotkaniu rekrutacyjnym poznasz rekrutera oraz managera zespołu. Prowadzimy rekrutacje zdalne, ale w wyjątkowych sytuacjach spotykamy się  w biurze. W zależności od stanowiska możemy poprosić Cię o wykonanie dodatkowego zadania, np. rozmowa po angielsku, udział w scence, czy zadanie w Excelu. Otrzymasz od nas wszystkie potrzebne informacje.
Szanujemy Twój czas, dlatego zawsze udzielamy informacji zwrotnej. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefonicznie.

Co Cię czeka?

 • Weryfikacja bazy dostawców, umów i obrotów
 • Udział w przygotowywaniu i procesowaniu konkursów ofert – wspólnie z kupcem wiodącym: przygotowywanie dokumentów w ramach zapytania ofertowego, komunikacja z klientami wewnętrznymi i dostawcami, udział w spotkaniach przetargowych z klientami wewnętrznymi  i dostawcami
 • Kompletowanie dokumentacji zakupowej: archiwizacja dokumentów przetargowych, weryfikacja kompletności dokumentacji dla zakończonych postępowań
 • Przygotowywanie zestawień na potrzeby porównania ofert oraz weryfikacji bieżącego zużycia/zakresu realizowanych usług

Nasze wymagania

 •  Jesteś studentem/absolwentem kierunków studiów o profilu ekonomicznym lub biznesowym
 • Posiadasz zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Znasz Excel i Word w stopniu zaawansowanym
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym
 • Potrafisz organizować swoją pracę
 • Jesteś osobą komunikatywną, dokładną i zaangażowaną

Co Cię czeka?

 • Wsparcie w pracach analitycznych w zespole aktuarialnym, szczególnie w zakresie optymalizacji organizacji źródeł danych, standaryzacji źródeł, przyspieszenia procesów
 • Wsparcie w budowie narzędzi na potrzeby prezentacji danych dla odbiorców zewnętrznych
 • Wsparcie w zakresie modelowania przepływów finansowych - szczególnie na potrzeby wypłacalności i wdrożenia nowego standardu IFRS17

Co Cię czeka?

 • Wsparcie zespołu pracującego na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie w szczególności:
 •  wsparcie procesu raportowania aktuarialnego
 •  zadania z zakresu modelowania aktuarialnego, programowania w narzędziach aktuarialnych oraz SAS
 • realizacja powierzonych procesów oraz przygotowywanie analiz aktuarialnych
 • proponowanie rozwiązań usprawniających istniejące procesy
 • tworzenie i aktualizacja narzędzi informatycznych wspierających pracę
 • sprawdzanie poprawności przygotowywanych danych i wyników zgodnie z FRCF oraz innymi zdefiniowanymi standardami
 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji procesów

Co Cię czeka?

 • Realizacja prac programistycznych
 • Udział w projektach prowadzonych przez Allianz w miarę potrzeb biznesowych
 • Wykonywanie innych obowiązków na polecenie przełożonego

Nasze wymagania

 • Jesteś studentem minimum 2. roku studiów o profilu informatycznym
 • Znajomość języka programowania C++  (znajomość biblioteki MFC i ATL oraz architektury COM będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość SQL, PLSQL i baz danych Oracle - będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość .NET 5.0 - będzie dodatkowym atutem (WPF, Windows Forms)
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji
 • Proaktywność, pomysłowość i gotowość do usprawniania procesów
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność wyznaczania priorytetów
 • Otwartość na różnorodność
 • Dostępność minimum 32 godz. / tyg.

Co Cię czeka?

 • Realizacja prac programistycznych
 • Udział w projektach prowadzonych przez Allianz w miarę potrzeb biznesowych.
 • Wykonywanie innych obowiązków na polecenie przełożonego

Nasze wymagania

 • Jesteś studentem minimum 2. roku studiów o profilu informatycznym
 • Znajomość języka programowania C++  (znajomość biblioteki MFC i ATL oraz achitektury COM będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość SQL, PLSQL i baz danych Oracle - będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość .NET 5.0 będzie dodatkowym atutem (WPF, Windows Forms)
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji
 • Proaktywność, pomysłowość i gotowość do usprawniania procesów
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność wyznaczania priorytetów
 • Otwartość na różnorodność
 • Dostępność minimum 32 godz. / tyg.

Co Cię czeka?

 • Analiza i naprawa błędów
 • Automatyzacja mechanizmów monitorujących działanie aplikacji
 • Udział w projektach prowadzonych przez Allianz w miarę potrzeb biznesowych
 • Wykonywanie innych obowiązków na polecenie przełożonego

Nasze wymagania

 • Jesteś studentem minimum 2. roku studiów o profilu informatycznym
 • Znajomość SQL, PLSQL i baz danych Oracle
 • Znajomość języka programowania C++ będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość .NET 5.0 będzie dodatkowym atutem (WPF, Windows Forms)
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji
 • Proaktywność, pomysłowość i gotowość do usprawniania procesów
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność wyznaczania priorytetów
 • Otwartość na różnorodność
 • Dostępność minimum 32 godz. / tyg.

 

Co Cię czeka?

Wsparcie likwidatorów w procesie likwidacji szkód osobowych, w tym: 

 • aktualizacja rezerw w systemie operacyjnym
 • przeglądanie korespondencji wpływającej do szkód
 • prowadzenie korespondencji ze stronami postępowania likwidacyjnego (pisemna/telefoniczna)
 • prowadzenie korespondencji z zagranicznymi partnerami ZU (w j. angielskim/j. niemieckim)
 • prowadzenie rozliczeń z partnerami ZU, w tym z zagranicznymi partnerami ZU
 • analiza informacji  zebranych w szkodzie i propozycja jej zakończenia
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności ZU na podstawie okoliczności zdarzenia i zebranej dokumentacji
 • ustalenie rozmiaru szkody i wysokości należnego odszkodowania
 • prowadzenie czynności zabezpieczających roszczenia regresowe, w tym występowanie z regresem

Nasze wymagania

 • Posługujesz się językiem angielskim i/lub niemieckim na poziomie B1/B2,
 • Cenimy komunikatywność, empatię, otwartość oraz umiejętność organizacji czasu

Co Cię czeka?

 • Rejestracja roszczeń z ubezpieczeń na życie
 • Obsługa systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań
 • Inne prace logistyczne i biurowe
 • Odpowiedzialność za dbanie o reputację firmy, a w szczególności ochronę danych osobowych, postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wartościami firmy oraz przestrzeganie zasad etyki biznesu i unikanie konfliktu interesów
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

Nasze wymagania

 • Biegła obsługa komputera
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie
 • Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów
 • Wysoka kultura osobista