• Współpracowaliśmy z Fundacją im. Stefana Batorego, wspierając programy kulturalne, edukacyjne i charytatywne, np. w latach 2003-2007 przy wsparciu ponad 100 projektów w „Programie Równych Szans – Kolorowa Akademia”.
  • Wspieraliśmy poszkodowanych w czasie „powodzi stulecia” w 1997 roku oraz powodzi w 2001 roku.
  • Rozpowszechnialiśmy prospołeczne i altruistyczne postawy jako sponsor programu telewizyjnego „Zwyczajni niezwyczajni”. Za społeczne zaangażowanie firma otrzymała m. in. podwójny tytuł „Dobroczyńca Roku 1999” oraz „Złote Serce” od PCK także w tym samym roku.
  • Promowaliśmy zdrowy styl życia i profilaktykę - m. in. poprzez ogólnopolski program profilaktyki jaskry „Polsko, nie ślepnij” i akcje badań profilaktycznych.
  • Wspieraliśmy wydarzenia kulturalne, np. koncerty z cyklu Era Jazzu, Elbląskie Noce Teatru i Poezji. Przez kilka lat byliśmy mecenasem stołecznego Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego oraz partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji zajmującej się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.
  • W ramach wewnętrznych programów wolontarystycznych przeprowadziliśmy projekt „Podziel się zdrowiem!” promujący krwiodawstwo. Współpracowaliśmy też ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu i kilkakrotnie zostaliśmy wyróżnieni tytułem Opiekuna Wolontariatu.