Menu back

Allianz Polska – partner w zarządzaniu Twoim ryzykiem

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Risk Engineering

www.allianz.pl - Zarządzanie ryzykiem w Allianz

Zarządzanie ryzykiem w Allianz

Wraz z rozwojem technologii, zmianami operacyjnymi czy też otoczenia prawnego, pojawiają się nowe zjawiska, przynoszące niespodziewane skutki dla prowadzonej działalności. Aktualne pozostaje pytanie, czy można współcześnie świadomie ubezpieczać klientów bez właściwego rozumienia ich ryzyk? Czy biznes dzisiaj zadowoli się jedynie polisą, czy też oczekuje współpracy i doradztwa od swojego brokera, agenta i ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie jest częścią procesu zarządzania ryzykiem, a Allianz robi to z sukcesem od 125 lat na całym świecie.

Co to jest zarządzanie ryzykiem? To metodyczne i zorganizowane podejście służące radzeniu sobie z zagrożeniami i ich konsekwencjami. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem nie tylko w zakresie majątku, lecz także ochrony interesów Klientów w obszarze odpowiedzialności cywilnej. W Allianz podchodzimy do tego ekspercko, opierając się o sprawdzone standardy i doświadczenie.

Od 18 lat w Polsce prowadzimy dialog o ryzykach zarówno z naszymi Klientami jak i pośrednikami. Zespół doświadczonych ekspertów przeprowadza oceny ryzyka i doradztwo w zakresie:

 • ryzyk majątkowych: np. ognia i innych zdarzeń losowych
 • ryzyk technicznych: np. uszkodzenia maszyn, budowy i montażu
 • utraty zysku
 • odpowiedzialności cywilnej ogólnej
 • odpowiedzialności cywilnej za produkt
 • odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska
 • odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • odpowiedzialności cywilnej projektanta
 • zarządzania kryzysowego (np. akcji wycofania produktów z rynku)

 

Działając lokalnie, myślimy globalnie

Nasi inżynierowie posiadają akredytacje Allianz Global Corporate and Specialty – globalnego ubezpieczyciela ryzyk przemysłowych. AGCS ubezpiecza ponad połowę firm z listy Fortune Global 500 z przypisem ponad 5,5 mld EUR. Od 80 lat prowadzi Allianz Centre for Technology – instytut badawczy i konsultacyjny w zakresie ryzyk maszynowych, ogniowych, lotniczych, morskich oraz OC.

Ponad 250 inżynierów na całym świecie, o różnych specjalizacjach, tworzy One Allianz – wspólną platformę wymiany doświadczeń.

Dostęp do światowych rozwiązań w zakresie inżynierii ryzyka pozwala nam niejednokrotnie na spojrzenie na ryzyko w nowym świetle. Wielokrotnie w naszej pracy okazywało się, że zagrożenia do tej pory marginalizowane przez rodzimy rynek ubezpieczeniowy, gdzieś na świecie wybrzmiewały znaczącymi szkodami. Allianz ma dostęp do tej wiedzy i chętnie się nią dzieli.

Pobierz i przeczytaj najnowszy Risk Barometer

Nasze możliwości

 • Ocena ryzyka

 • Koncepcja bezpieczeństwa

 • Konsulting zabezpieczeń

 • Po szkodzie

 • Szkolenia i bieżące wsparcie

Ocena ryzyka

W ramach współpracy z Allianz, zarówno Klienci jak i pośrednicy mają możliwość oceny ryzyka poprzez survey ryzyka w zakładzie. Oceny ryzyka dokonujemy zarówno na budowach jak i w obiektach czy przedsiębiorstwach istniejących. Podczas wizyty nasi inżynierowie identyfikują zagrożenia i proponują adekwatne rozwiązania prewencyjne. Potrafią także oszacować prawdopodobną wielkość szkody w kontekście istniejących warunków prowadzenia działalności, zagrożeń i zabezpieczeń.

Efektem wizyty inżyniera Allianz w zakładzie jest raport prewencyjny, z ewentualnymi rekomendacjami zapobiegającymi szkodom lub zmniejszającymi ich potencjał. Survey taki nie jest ani kontrolą ani inspekcją i służy obopólnemu zrozumieniu specyfiki ryzyka klienta.

Kompleksowe surveye oraz związany z nimi konsulting przeprowadzamy dla ryzyk

 • majątkowych
 • technicznych
 • odpowiedzialności cywilnej np. za produkt czy zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Standardowy Zakres Surveya w zakładzie przemysłowym

Koncepcja bezpieczeństwa

Co mniej kosztuje – utrata zakładu wskutek pożaru, spełniwszy wcześniej prawne, minimalne wymogi ochrony przeciwpożarowej bez odpowiedniej percepcji ryzyka, czy też wcześniejsza analiza projektu tegoż zakładu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego i dobór właściwych rozwiązań bezpieczeństwa, adekwatnych do ryzyka?

Niestety życie pisze nieprawdopodobne scenariusze szkodowe znacząco wykraczające poza regulacje prawne. Spełnienie przepisów państwowych np. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego niestety nie zawsze gwarantuje akceptowalnego dla właściciela lub inwestora poziomu ryzyka.

W ramach współpracy z Allianz i naszym zespołem inżynierskim mają Państwo możliwość skonsultowania m.in. projektu nowego zakładu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy też koncepcji ochrony środowiska. Inżynierowie ryzyka opracują kompleksową koncepcję bezpieczeństwa uwzgledniającą ryzyko oraz możliwości inwestycyjne.

 • Dla ryzyk majątkowych, koncepcje takie zawierają wytyczne m.in dla
 • organizacji przestrzennej zakładu
 • konstrukcji obiektu i wydzieleń pożarowych
 • gospodarki instalacjami np. elektrycznymi
 • zaopatrzenia przeciwpożarowego
 • doboru adekwatnych zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej za produkt z kolei m.in. dla
 • zarządzania warunkami kontraktu
 • organizacji produkcji
 • zarządzania łańcuchem dostawców surowców
 • organizacji systemu zarządzania jakością
 • procedur zarządzania reklamacjami i analizy rynku tzw. „market vigilance”

Konsulting zabezpieczeń

„Czy Allianz mógłby doradzić jak skutecznie zabezpieczyć układ aspiracji pyłu zbożowego w naszej wytwórni”

 „Planujemy ekspansję na rynki azjatyckie. Co sądzicie o naszym systemie zarządzania kryzysowego w przypadku wycofania wyrobu z obrotu?”

 „W naszym magazynie elektroniki o wartości 200 mln zł planujemy budowę instalacji tryskaczowej. Czy macie Państwo jakieś uwagi dotyczące projektu? W załączeniu dokumentacja”

 Filozofią inżynierów ryzyka Allianz jest – „zrób to raz, a dobrze”. Nie ma nic gorszego niż wydanie dużych pieniędzy na zabezpieczenia, które będą nieadekwatne do stwierdzonego ryzyka albo nieskuteczne. Kto chciałby wydać w najlepszym przypadku setki tysięcy złotych na.... niefunkcjonalną dekorację? W ramach współpracy z Allianz nasi klienci mogą skonsultować zabezpieczenia dla nowych lub istniejących obiektów. 

Po szkodzie

W zakładzie był pożar, nastąpiła awaria kluczowej maszyny, wystąpił poważny wypadek przy pracy,  miała miejsce kosztowna reklamacja wadliwych produktów, doszło do emisji substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego.

Klienci, poza otrzymaniem odszkodowania, mają możliwość konsultacji z zespołem inżynierów programów naprawczych i działań korygujących po zdarzeniu, np. poprzez korektę procesów, zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

 Przykład:

„U jednego z naszych Klientów miała miejsce szkoda z tytułu OC za produkt. Nasz Ubezpieczony dostarczył swojemu klientowi porysowane elementy z tworzywa sztucznego, które okazały się nieszczelne w dalszym przetwórstwie we Francji. Okazało się, że wadę wyrobu spowodował pracownik Ubezpieczonego niewłaściwie zabezpieczając i stosując formy wtryskowe, z których wytwarzane były komponenty. Wspólnie z naszym Klientem uzgodniliśmy odpowiednie osłony, inspekcje rdzeni form oraz narzędzia poka-yoke zapobiegające powstawaniu podobnych sytuacji w przyszłości”.

Szkolenia i bieżące wsparcie

W zakresie współpracy z brokerami i agentami ubezpieczeniowymi naszego Klienta, proponujemy dedykowane prezentacje i szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem. Brokerzy ubezpieczeniowi i agenci naszego Towarzystwa mogą w codziennej praktyce skonsultować na bieżąco i wymienić spostrzeżenia na temat ryzyk swoich klientów.

 Zapraszamy do kontaktu z jednym z Centrów Underwritingu Korporacyjnego.

Kontakt z Allianz

Skontaktuj się z Allianz

Specjaliści od zarządzania ryzyka odpowiedzą na Twoje pytania 

Centra Ubezpieczeń Korporacyjnych

Wybierz odpowiednie Centrum lub napisz do specjalistów z Centrali 

Bezpośredni kontakt z inżynierami od oceny ryzyka pod adresem mailowym: ryzyko@allianz.pl