Menu back

Oferta ubezpieczeń ryzyk finansowych

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Oferta ubezpieczeń

OC Członków Władz Spółki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu jest dedykowane osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego, a także pozostałym osobom pełniącym w tych spółkach funkcje zarządcze lub nadzorcze, w tym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Korzyści:

 • Ochrona prywatnego majątku osób zarządzających spółkami kapitałowymi oraz ich współmałżonków i spadkobierców
 • Zabezpieczenie interesów spółki
 • Pokrycie kosztów pomocy prawnej

 

Cyber Protect

W dzisiejszych czasach praktycznie każda firma w swojej działalności uzależniona jest od sprawnie działających systemów. Wadliwe działanie systemów, czy to spowodowane awarią, czy celowym działaniem osób (np.: hakerów) spowodować może poważne konsekwencje finansowe i reputacyjne.

Korzyści:

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci
 • Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu nałożonych kar i grzywien
 • Ochrona w przypadku zarzutu nieumyślnego naruszenia standardów bezpieczeństwa e-płatności

OC związane z ofertą publiczną papierów wartościowych

Ubezpieczenie dedykowane Członkom Zarządu i innym osobom zaangażowanym w przygotowanie prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenie oferty publicznej, odnoszące się do ich odpowiedzialności za informacje przekazywane inwestorom i władzom nadzorczym.

Korzyści:

 • Ochrona prywatnego majątku osób zarządzających spółkami kapitałowymi oraz ich współmałżonków i spadkobierców
 • Zabezpieczenie interesów Spółki
 • Pokrycie kosztów pomocy prawnej

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności chroni firmę przed nagłymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym. 

Korzyści:

 • Kompleksową ochronę przed ryzykiem niewypłacalności lub upadłości kontrahenta
 • Poprawę relacji z klientami
 • Poprawę bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Szeroki wybór gwarancji w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Korzyści:

 • Poprawa płynności finansowej
 • Większa wiarygodność wobec partnerów biznesowych
 • Brak utraty kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.