Menu back

Zgłoszenie roszczenia z grupowego ubezpieczenia na życie

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Zgłoszenie roszczenia z grupowego ubezpieczenia na życie

Chcesz zgłosić roszczenia z grupowego ubezpieczenia na życie.

Jak załatwić tę sprawę 

Zgłoś roszczenie online lub korespondencyjnie i prześlij komplet dokumentów.

Komunikujmy się elektronicznie - zgoda?

Załatw sprawę przez internet

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz