Menu back

Spłata kredytu a cesja na polisie

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Spłata kredytu a cesja na polisie

  • Cesja na Twojej polisie wygasła w wyniku spłacenia przez Ciebie kredytu hipotecznego. W tej sytuacji  ważne jest, by nas o tym powiadomić. Dzięki temu staniesz się jedynym uprawnionym do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

UWAGA: Spłata kredytu nie jest podstawą do rozwiązania polisy umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje aneksu zmiany umowy ubezpieczenia.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

  • Dokument z banku potwierdzający spłatę kredytu (zwolnienie cesji z Twojej polisy).

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz