Menu back

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia mieszkania

Załatw sprawę online 


Załatw sprawę online 


Szybko i wygodnie 

Zgłoś online

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia mieszkania

  • Sprzedajesz nieruchomość lub kończysz wynajem?
     W tej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o zwrot składki

Pamiętaj, by odręcznie podpisać wniosek oraz podać numer polisy, której dotyczy sprawa.

Inne sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

złożyć u swojego agenta lub w dowolnej placówce Allianz (możesz otrzymać potwierdzenie odbioru)

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz