Firmy potrzebują wsparcia, żeby utrzymać cash-flow

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 1 min 
Co czwarte europejskie przedsiębiorstwo będzie potrzebowało większego wsparcia systemowego w 2021 roku, żeby móc zapobiec kryzysowi przepływów pieniężnych – wynika z informacji Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Pierwsza fala epidemii, a wraz z nią zamrażanie gospodarek, spowodowały silniejszy niż oczekiwano spadek rentowności większości europejskich przedsiębiorstw w pierwszej połowie 2020 roku. Szczególnie mocno ucierpiały francuskie i hiszpańskie firmy – i to wszystko pomimo hojnego, rządowego wsparcia.  Skumulowane marże zysku spadły o -7 pp we Francji, -5,2 pp w Hiszpanii, czy  -1,3 pp w Holandii.

Wraz z ponownym zamrożeniem gospodarek, w Strefie Euro, spodziewane są średnie operacyjne straty na poziomie od 15 do 20 proc. w porównaniu z czasami sprzed kryzysu. Brak przedłużającego się wsparcia lub niechęć do zaciągania większego zadłużenia mogą doprowadzić do redukcji buforów gotówkowych, narażając około 24 proc. przedsiębiorstw strefy euro (czyli ponad 4,1 mln) na ryzyko kryzysu przepływów pieniężnych w 2021 roku.

Szacuje się, że spadek przychodów, ponoszone koszty operacyjne, czy opóźnione ożywienie gospodarcze będą miały bezprecedensowy wpływ na cash-flow. Obecny wzrost nadwyżki gotówki, wywołany pożyczkami gwarantowanymi przez państwa, nie wystarczy by pokryć do połowy 2021 roku spłaty pożyczek lub uiścić opóźnione spłaty podatkowe. 

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.