Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenia D&O w 2021 roku 

Andrzej Liwacz | czas czytania: 5 min 
Rentowność ubezpieczeń D&O ucierpiała w ostatnich latach z powodu takich czynników, jak rosnąca konkurencja, wzrost liczby procesów sądowych, czy liczby pozwów zbiorowych. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek coraz bardziej zyskują na znaczeniu – głównie za sprawą zmieniających się nastrojów społecznych, zmian klimatycznych oraz otoczenia regulacyjnego. Na co szczególnie wpłynęła pandemia COVID-19? I nad czym pochylić się w nadchodzącym roku?  
2020 rok okazał się niestabilny dla przedsiębiorców: od spowolnienia gospodarczego, przez globalną pandemię i nieoczekiwane wydarzenia polityczne, na ostrzeżeniach o niewypłacalności kończąc. Ryzyko niewypłacalności jest szczególnie ważne w kontekście roszczeń z zakresu D&O, z naciskiem na odpowiedzialność władz spółek za sytuację finansową firmy. Obserwowanie i analizowanie zawirowań na rynkach będzie kluczowe dla firmowych decydentów.
Firmy stają w obliczu zmieniającego się krajobrazu ryzyka dla bezpieczeństwa cybernetycznego – w tym przede wszystkim potencjalnych słabości spowodowanych nagłym wzrostem pracy zdalnej z powodu pandemii. Cyberbezpieczeństwo to też ważny element z perspektywy inwestorów – strategie przeciwdziałania zagrożeniom cybernetecznym postrzegają oni jako kluczowe kompetencje zarządów w zakresie zarządzania ryzykiem. 

W następstwie ruchów społecznych, takich jak na przykład ‘MeToo”, zwiększa się ekspozycja kadry zarządzającej na zagrożenia i ryzyka reputacyjne. To z kolei może przełożyć się na rosnącą liczbę pozwów przeciwko firmom.

Na prowadzenie zdecydowanie wybiją się jednak zmiany klimatyczne i polityki firmowe, nakierowane na przeciwdziałanie skutkom degradacji środowiska naturalnego. Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, częstotliwość katastrof naturalnych się potroiła. W ślad za nimi idą środowiska aktywistów, sprzeciwiające się polityce korporacyjnej, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Zarządy będą więc bardziej wyeksponowana na te ryzyka, a dodatkowo – będą zmuszone do zmiany sposobu zarządzania. A także zrewidowania horyzontów czasowych – być może czeka nas wyjście ze standardowego prognozowania w perspektywie 2 do 5 lat i przygotowanie się na reakcję w odpowiedzi na różne środowiskowe scenariusze. 

Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.