Ubezpieczenia D&O w 2021 roku 

Andrzej Liwacz | czas czytania: 5 min 
Rentowność ubezpieczeń D&O ucierpiała w ostatnich latach z powodu takich czynników, jak rosnąca konkurencja, wzrost liczby procesów sądowych, czy liczby pozwów zbiorowych. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek coraz bardziej zyskują na znaczeniu – głównie za sprawą zmieniających się nastrojów społecznych, zmian klimatycznych oraz otoczenia regulacyjnego. Na co szczególnie wpłynęła pandemia COVID-19? I nad czym pochylić się w nadchodzącym roku?  
2020 rok okazał się niestabilny dla przedsiębiorców: od spowolnienia gospodarczego, przez globalną pandemię i nieoczekiwane wydarzenia polityczne, na ostrzeżeniach o niewypłacalności kończąc. Ryzyko niewypłacalności jest szczególnie ważne w kontekście roszczeń z zakresu D&O, z naciskiem na odpowiedzialność władz spółek za sytuację finansową firmy. Obserwowanie i analizowanie zawirowań na rynkach będzie kluczowe dla firmowych decydentów.
Firmy stają w obliczu zmieniającego się krajobrazu ryzyka dla bezpieczeństwa cybernetycznego – w tym przede wszystkim potencjalnych słabości spowodowanych nagłym wzrostem pracy zdalnej z powodu pandemii. Cyberbezpieczeństwo to też ważny element z perspektywy inwestorów – strategie przeciwdziałania zagrożeniom cybernetecznym postrzegają oni jako kluczowe kompetencje zarządów w zakresie zarządzania ryzykiem. 

W następstwie ruchów społecznych, takich jak na przykład ‘MeToo”, zwiększa się ekspozycja kadry zarządzającej na zagrożenia i ryzyka reputacyjne. To z kolei może przełożyć się na rosnącą liczbę pozwów przeciwko firmom.

Na prowadzenie zdecydowanie wybiją się jednak zmiany klimatyczne i polityki firmowe, nakierowane na przeciwdziałanie skutkom degradacji środowiska naturalnego. Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, częstotliwość katastrof naturalnych się potroiła. W ślad za nimi idą środowiska aktywistów, sprzeciwiające się polityce korporacyjnej, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Zarządy będą więc bardziej wyeksponowana na te ryzyka, a dodatkowo – będą zmuszone do zmiany sposobu zarządzania. A także zrewidowania horyzontów czasowych – być może czeka nas wyjście ze standardowego prognozowania w perspektywie 2 do 5 lat i przygotowanie się na reakcję w odpowiedzi na różne środowiskowe scenariusze. 

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.