Ubezpieczenia – segment rynku, który realnie kształtuje przyszłość 

Andrzej Liwacz | czas czytania: 2 min 

Rola ubezpieczycieli zmieniła się: od dbania o nas w nieprzewidzianych, niefortunnych okolicznościach oraz zabezpieczania naszej przyszłości do bycia biznesowym liderem. Jak dziś ubezpieczyciele mogą kreować jutro? 

Allianz Research wskazuje dziewięć obszarów, na które mogą wpływać ubezpieczenia.

Skutkiem ocieplania klimatu są poważne zdarzenia pogodowe. Stały się częstsze i bardziej intensywne. Według ekspertów oczekuje się, że w przyszłości intensywność cyklonów tropikalnych i opadów wzrośnie. Ze względu na ryzyko rośnie więc zapotrzebowanie na nowe ubezpieczenia.
Prognozy wskazują, że globalna zdolność do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie ponad trzykrotnie w stosunku do obecnego poziomu do 2050 r. Nowe obiekty wymagają zabezpieczenia przed ryzykiem fizycznym, rozwojowym lub operacyjnym: tu możliwy jest wzrost sprzedaży ubezpieczeń w tym zakresie.
Szacuje się, że do 2040 r. samochody elektryczne zdominują sprzedaż nowych pojazdów. Ubezpieczyciele będą musieli dostosować swoje produkty do ryzyka zagrażającego pojazdom elektrycznym, a także do wspólnego użytkowania samochodów, czy jazdy autonomicznej.
Coraz częściej kraje żądają lepszej efektywności energetycznej budynków, ustanawiając bardziej ekologiczne standardy w budownictwie. Nie bez powodu: w 2016 r. budynki odpowiadały za 40% zużycia energii w UE, 36% emisji dwutlenku węgla i 55% zużycia energii elektrycznej. W tym obszarze ubezpieczyciele mogą odgrywać rolę mediatora czy usługodawcy.
Ubezpieczenie może przekonać do bardziej ekologicznego stylu życia, gdy oferta będzie zachęcać do stosowania przyjaznych dla środowiska urządzeń, np. budynków i samochodów. Oprócz oferowania niższych składek, ubezpieczyciele mogą umożliwić modernizację urządzeń i maszyn czyniącą je bardziej energooszczędnymi, a także zachęcać ludzi do decydowania się na naprawy zamiast wymiany.
Pandemia COVID-19, która wywołała największy w tym roku eksperyment związany z pracą zdalną, pokazała, że ​​dom to przyszłość pracy. Spadnie liczba codziennych dojazdów i podróży służbowych, a także zmniejszy się wykorzystanie nieruchomości komercyjnych. Ubezpieczyciele mogą wprowadzić nowe, tańsze ubezpieczenia związane z upowszechnieniem pracy zdalnej.
Coraz powszechniejsza digitalizacja wiąże się z wyzwaniami jak np. zakłócenia działalności gospodarczej spowodowane cyberatakami. Wpływ ubezpieczycieli w tym przypadku mógłby polegać na oferowaniu ubezpieczeń od tych zakłóceń oraz doradztwie w zakresie ryzyka i zarządzania tym ryzykiem.
Nadal połowa światowej populacji nie ma dostępu do internetu. Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej osób korzysta z telefonów komórkowych, co stwarza nowe możliwości dla ubezpieczycieli. Nowe produkty mogą dostosować do specyficznych potrzeb grup np. o niskich dochodach, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i mniejszości.
Gdy przeglądamy się katalog turystyczny, patrzymy na zdjęcia malowniczych, naturalnych regionów. Wiele naturalnych miejsc jest zagrożonych z powodu działalności człowieka. Ubezpieczenie może pomóc je chronić, a nawet zapobiegać szkodom. W Meksyku oferuje się pierwszą na świecie polisę ubezpieczeniową dla ryzyka utraty rafy koralowej. Jeśli rafa umrze, erozja plaży, która nastąpi, może zagrozić kluczowemu źródłu dochodów w regionie - turystyce.
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.