Potrzeba specjalistycznych ubezpieczeń w odpowiedzi na wyzwania społeczne

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
 • Wiele branż, jak np. handel detaliczny, narażonych jest na niepokoje społeczne, które mogą spowodować straty. Konieczna jest ciągła kontrola nad planowaniem działalności biznesowej oraz takie ubezpieczenie, które pozwoli ją chronić i minimalizować negatywne skutki ryzyka.  
 • Demonstracje przeciwko lockdownom w Niemczech, protesty „Black Lives Matter” w USA lub podpalenia wież telefonii komórkowej w Wielkiej Brytanii, czyli uszkodzenia, zakłócenia i straty spowodowane zamieszkami, protestami, wandalizmem lub innymi formami niepokojów społecznych to dziś obecnie główne zagrożenie społeczno-polityczne dla firm – podaje Global Risk Dialogue firmy Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
 •  
 • To incydenty związane z niepokojami społecznymi, które powodują szkody fizyczne, zakłócenia działalności lub utratę przychodów, stają się coraz większym ryzykiem dla firm – podaje Barometr Ryzyka Allianz 2021. Ten trend potwierdzają wyniki badań Verisk Maplecroft, firmy badawczej, która specjalizuje się w globalnej analizie ryzyka. Szacuje ona, że do końca 2022 r. w 75 krajach nasilą się protesty, a ponad 30 z nich wybuchnie w Europie i obu Amerykach.
 •  
 • Sytuacja polityczna spowodowała poważne roszczenia ubezpieczeniowe w 2020 r. Podczas gdy protesty po śmierci George'a Floyda z rąk policji w Minneapolis, do której doszło wiosną ub.r., w 140 amerykańskich miastach, były w większości pokojowe, to podpalenia, wandalizm i grabieże według Axios (portal informacyjny) będą kosztować branżę ubezpieczeniową co najmniej od 1 do 2 miliardów dolarów odszkodowań.
 •  
 • Firmy nie muszą się stać bezpośrednimi ofiarami niepokojów społecznych, aby ponieść straty finansowe. Przychody mogą ucierpieć, jeśli okolica wokół nich zostanie zamknięta lub przez dłuższy czas nie będą mogli obsługiwać klientów, zatrudniać sprzedawców czy przyjmować dostawców. Dla przykładu: podczas demonstracji „żółtych kamizelek” sklepy wzdłuż Pól Elizejskich w Paryżu zostały splądrowane i poważnie uszkodzone, co odstraszyło klientów. Francuska federacja handlu detalicznego podsumowała, że ​​sprzedawcy detaliczni w całym kraju stracili 1,1 miliarda dolarów przychodów.
 • Kolejnym zapalnikiem jest pandemia COVID-19, która negatywnie wpłynęła na stabilność polityczną, zwiększając polaryzację i powodując ostre spory związane z równością, pogorszeniem warunków pracy i praw obywatelskich. Widać to szczególnie w USA, w których zabezpieczenia socjalne nie są tak dostępne, jak np. w Europie. Niektórzy Amerykanie nie mają pracy, ubezpieczenia zdrowotnego i zabezpieczenia finansowego w oszczędnościach, a przez to są bardziej skłonni do demonstracji i zachowań na granicy prawa.
 • Warto, żeby firmy dokonały przeglądu swoich planów ciągłości działania. Zwykle koncentrują się wyłącznie na katastrofach, które mogą je spotkać w kraju, w którym prowadzą działalność. A ryzyka są dziś globalne. To mogą być incydenty polityczne, czy ataki cybernetyczne.

  Kolejnym punktem jest sprawdzenie i aktualizacja posiadanych polis ubezpieczeniowych. Polisy majątkowe mogą, w niektórych przypadkach, obejmować roszczenia z tytułu sytuacji społeczno-politycznej, ale ubezpieczyciele oferują również specjalistyczną ochronę w celu złagodzenia skutków strajków, czy zamieszek.Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.