2021-2022: faza przejścia, ze szczepionkami w roli głównej

Andrzej Liwacz | czas czytania: 5 min 
Prognozuje się, że szczepionka przeciwko COVID-19 przyspieszy globalny wzrost gospodarczy. Jednak dopiero 2022 rok stworzy możliwości dla powolnej stabilizacji po pandemicznej rewolucji. 

Opracowanie szczepionki przeciw COVID-19 pociągnęło za sobą zrewidowanie aktualnych prognoz wzrostu gospodarczego. Allianz przewiduje, że w 2021 roku gospodarka urośnie + 4,6 proc. oraz do + 3,8 proc. w 2022. Jednak dopiero 2023 rok będzie sprawdzianem rzeczywistości – choć obecnie prognozowanie tak odległej perspektywy wydaje się jedynie pożądaną mrzonką.

Według prognoz analityków, pierwsza połowa 2021 roku upłynie pod znakiem przygotowywania fundamentów pod dynamiczny wzrost, który ma nastąpić w drugiej połowie roku. Wszystko to za sprawą zakończenia szczepień w grupach największego ryzyka (20-40 proc. ogółu populacji), które przełożą się między innymi na ożywienie w sektorze usług, „przejście” od oszczędności do konsumpcji, czy wznowienie inwestycji. Co ważne – pomimo prognozowanego wzrostu, oczekuje się dalszego wsparcia rządowego, które z jednej strony ma zminimalizować długoterminowe, negatywne dla gospodarek konsekwencje, jak i stymulować gospodarcze ożywienie. I to zarówno w UE, jak i Stanach Zjednoczonych.

Sektory gospodarki realnej już w drugim kwartale 2021 roku powinny dogonić prognozowane wskaźniki wzrostu – do tego czasu spodziewane jest zniwelowanie pewnej niepewności ekonomicznej. Sprawa nieco mniej kolorowo wygląda z perspektywy sektorów, które najbardziej ucierpiały wskutek zamknięcia, takich jak turystyka, branża gastronomiczna i transport.

Choć prognozy sprzyjają, potrzeba znacznie więcej czasu – powrót do obrotów i rentowności sprzed pandemii może nastąpić dopiero w 2022 roku. Co na ten moment jest i tak optymistyczną prognozą.

Tym bardziej, że rządy stopniowo ograniczają programy, mające na celu wsparcie rynków – dlatego też na uwadze powinniśmy mieć jeszcze niewypłacalność przedsiębiorstw, która nasili się właśnie w nadchodzącym roku, a w przyszłym – nadal będzie zbierała swoje żniwo.

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.