Świadczenia z myślą o klientach digitalnych

Piotr Pryciak | czas czytania: 1 min 
W pogoni za jakością nieustannie się zmieniamy . Szukamy nowych rozwiązań i rozwijamy nasze umiejętności, aby jak najlepiej, jak najszybciej i z jak największą satysfakcją obsługiwać klientów. 

Dlatego w obszarze roszczeń z ubezpieczeń na życie podjęliśmy  dwie ogromne inicjatywy, aby jeszcze bardziej zwiększyć zadowolenie klientów oraz efektywność pracy. Inicjatywa Voice of the Customer pozwoliła nam już w dużym stopniu poznać potrzeby Klientów. Jedną z potrzeb jest możliwość składania roszczeń drogą elektroniczną i my to umożliwiamy.

 

Voice of the Customer - wdrożyliśmy 18.12.2020 r. Klienci po zgłoszeniu roszczenia oraz otrzymaniu decyzji dostają ankiety dzięki którym:

  • mogą wyrazić opinię na temat zgłoszenia roszczenia oraz procesu likwidacji i wydanej decyzji
  • szczególną uwagę zwracamy na klientów, którzy ocenili nas negatywnie  
  • reagujemy na głosy niezadowolonych klientów,
  • analizujemy wypowiedzi klientów, poprawiamy komunikację i relacje z klientami,
  • wprowadzamy zmiany w naszych produktach i procesach w oparciu o to, co mówią nam klienci.

Automatyzacja Spotów ( PBŻ, ZRB oraz GZ13) wdrożyliśmy 08.01.2021. 

Pieniądze i decyzje do klienta  wychodzą bez ingerencji likwidatora. Automat działa już w zgłoszeniach z kompletną dokumentacją i zgodnych z zakresem ubezpieczenia klienta. I dlatego:

  • jest prościej-> klient nie musi czekać na podjęcie zgłoszenia przez likwidatora
  • jest efektywniej-> automat wydaje decyzję w ciągu 5 minut od zgłoszenia. Klienci już chwalą ten proces, co widać w ankietach VoC oraz w kontaktach z infolinią.
  • jest lepiej-> mamy więcej czasu na bardziej skomplikowane zgłoszenia od klientów oraz na podnoszenie kompetencji pracowników DOK,
  • będzie super -> dążymy do wdrażania automatów w każdym możliwym miejscu, żeby zwiększać zadowolenie klientów.

Obie powyższe inicjatywy mają szansę na dalszy rozwój z Państwa pomocą. Do perfekcyjnego ich rozwoju niezbędne jest promowanie narzędzi digitalnych Klientom na każdej płaszczyźnie.

Menedżer ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych i Zdrowotnych TU Allianz Życie Polska S.A. i TUiR Allianz Polska S.A.
Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. W branży ubezpieczeniowej od 20 lat. Od 2003 roku związany z Allianz i ubezpieczeniami osobowymi. Ostatnie 15 lat spędził na sprzedaży, underwritingu i rozwoju grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych, zawsze blisko sprzedaży brokerskiej.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.