Coraz więcej roszczeń związanych z cyberatakami

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 1 min 
Zewnętrzne ataki na firmy powodują największe straty w ubezpieczeniach cyber, ale to błędy pracowników i problemy techniczne są najczęstszym powodem roszczeń zgłaszanych do ubezpieczyli.

To wyniki nowego raportu Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) „Zarządzanie wpływem zwiększania wzajemnych połączeń - trendy w ryzyku cyber”. Pod lupę wzięto w nim 1736 roszczeń ubezpieczeniowych związanych z cyberatakami o wartości 660 mln euro (770 mln dolarów), zgłoszonych do AGCS oraz innych ubezpieczycieli w latach 2015–2020.

Liczba zgłoszonych roszczeń z tytułu ubezpieczeń cyber odnotowanych przez AGCS rosła w ostatnich latach: w 2016 było ich 77, a 2020 r. już 809. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. AGCS miał już do czynienia z 770 zgłoszeniami z tego tytułu.

Ten stały wzrost roszczeń częściowo był spowodowany rozwojem globalnego rynku ubezpieczeń cyber, którego wartość szacuje się na 7 mld dolarów.

AGCS oferuje ubezpieczenia cybernetyczne od 2013 r. - w 2019 r. udało się wygenerować ponad 100 mln euro składki przypisanej brutto. W raporcie podkreślono, że w ciągu pięciu lat wzrost średniego kosztu cyberprzestępczości dla organizacji wyniósł ponad 70%, a o 60% wzrosła liczba przypadków związanych z naruszeniem bezpieczeństwa sieci.

Co powoduje największe straty?

Straty wynikające z incydentów zewnętrznych, takich jak ataki DDoS lub kampanie phishingowe oraz malware/ransomware, to większość wartości analizowanych roszczeń (85%). Kolejnymi, najbardziej kosztogennymi sytuacjami, są złośliwe działania wewnętrzne (9%) – rzadkie, ale mogą być bardzo drogie. Przypadkowe incydenty wewnątrz organizacji, takie jak np. błędy pracowników podczas codziennych obowiązków, awarie platformy IT, problemy z migracją systemów i oprogramowania lub utrata danych – pojawiają się w ponad połowie analizowanych w raporcie roszczeń (54%). Często ich skutki finansowe są duże mniejsze w porównaniu ze stratami wynikającymi z cyberprzestępczości.

Na wzrost liczby przypadków cyberprzestępczości wpłynęła też wymuszona pandemią COVID-19 praca zdalna. Pracownicy są łatwym łupem dla cyberprzestępców, którzy szukają możliwości uzyskania dostępu do sieci i poufnych informacji pracodawców. Od początku 2020 r. liczba incydentów związanych ze złośliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem wymuszającym okup wzrosła już o ponad jedną trzecią. Choć AGCS miał już kilka przypadków roszczeń cybernetycznych, pośrednio związanych z pandemią COVID-19, to jest zbyt wcześnie, by nazwać to trendem.

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.