Niewypłacalność firm z powodu pandemii

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 
Eksperci radzą przygotować się na rekordowo wysoki wzrost liczby niewypłacalności, spowodowany kryzysem COVID-19. Euler Hermes szacuje, że globalny wskaźnik niewypłacalności może osiągnąć rekordowy poziom + 35%
Jak podaje w swoim nowym badaniu Euler Hermes dwa na trzy kraje odnotują większy wzrost liczby niewypłacalności w 2020 r. niż w 2021 r. – w szczególności będą to Stany Zjednoczone, Brazylia, Chiny, Hiszpania i Włochy. Natomiast jeden na trzy odnotuje przyspieszenie w 2021 roku – takiej sytuacji mogą spodziewać się Indie, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Skalę niewypłacalności w mniejszym stopniu zanotują Niemcy.  

 

Znaczne przyspieszenie upadłości może dotyczyć tych przedsiębiorstw, które już przed kryzysem należały do najbardziej wrażliwych branż, a dziś są tymi, wobec których stosuje się ograniczenia, by powstrzymać rozprzestrzenianie pandemii, tj. transport, motoryzacja, handel detaliczny, hotele i restauracje.

 

Eksperci Euler Hermes prognozują, że duża liczba upadłości zostanie zgłoszone między drugą połową 2020 r., a pierwszą połową 2021 r. W przeciwieństwie do lat 2007-2009, szacuje się, że wszystkie regiony i kraje odnotują dwucyfrowy wzrost liczby niewypłacalności, przy czym największego wzrostu można spodziewać się w Ameryce Północnej (+56% do końca 2021 r.), następnie w Europie Środkowej i Wschodniej (+35% ) i Ameryce Łacińskiej (+33 procent). W Azji Euler Hermes spodziewa się wzrostu o +31 procent do 2021 roku, a w Europie Zachodniej o +32 procent. Jeśli wsparcie rządowe, mające na celu ratowanie płynności finansowej przedsiębiorstw zostaną wycofane zbyt szybko – spodziewany wskaźnik niewypłacalności może być od +5 do +10 punktów procentowych wyższy.

Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.