Pojazdy elektryczne: ryzyko i implikacje ubezpieczeniowe

Andrzej Liwacz | czas czytania: 2 min 
Na całym świecie oczekuje się, że popyt na samochody elektryczne gwałtownie przyspieszy wskutek działań na rzecz ochrony klimatu. Szacuje się, że w 2030 r. na drogach będzie jeździć ponad 100 milionów takich pojazdów, w porównaniu z około 7 milionami obecnie. Przyszłość transportu jest wyraźnie elektryczna, ale przejście z paliw kopalnych nie będzie łatwe i doprowadzi do zasadniczej zmiany ryzyka zarówno dla producentów samochodów, dostawców, jak i ubezpieczycieli.
Chociaż ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów elektrycznych są dobrze ugruntowane, pojawiają się nowe ryzyka i wyzwania z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt. Trzeba je rozwiązać, aby utorować drogę e-mobilności na naszych drogach.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w ciągu ostatnich 10 lat liczba samochodów elektrycznych gwałtownie wzrosła – w 2018 roku ich liczba wynosiła ok. 5 milionów. Rok 2020 miał być przełomowym rokiem dla sprzedaży pojazdów elektrycznych – w samej Europie (drugi co do wielkości rynek samochodów elektrycznych) przewidywało się sprzedaż na poziomie milion aut. Epidemia COVID-19 pokrzyżowała plany branży, skutkując zakłóceniami w łańcuchu dostaw, co przełożyło się na dealerów i nabywców.

Zobacz: Global EV Outlook 2019

Skutki epidemii to nie jedyne przeszkody. Rozwój elektromobilności czeka wyboista droga ze znaczącymi przeszkodami. Jedną z nich jest znaczny wzrost zapotrzebowania na energię. Prognozuje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną do obsługi pojazdów elektrycznych wyniesie prawie 640 terawatogodzin (TWh) w 2030 r., co stanowi ponad dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z poziomami z 2018 r. I jest równoważne łącznemu zużyciu energii elektrycznej we Francji i Hiszpanii w 2016 r.

Samochody elektryczne będą również wymagać ogromnych zmian w infrastrukturze energetycznej, aby zapewnić punkty ładowania wysokiego napięcia w domach i miejscach publicznych. Producenci będą musieli zrównoważyć rosnący popyt i politykę rządu z ich zdolnością do zwiększania produkcji i tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw na przyszłość. Przed nami także wyzwania środowiskowe, od recyklingu baterii po odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

Czekają nas ciekawe, elektryczne czasy, a wraz z nimi nowy krajobraz ryzyk.

Więcej informacji o rynku samochodów elektrycznych znajdą Państwo w przygotowanym przez AGCS raporcie: Zobacz raport

Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.