Powódź wywołana przez niż „Bernd” zniszczyła część Niemiec, Belgii i Holandii. Trzy miesiące po katastrofie infrastruktura na zalanych terenach jest w dalszym ciągu zrujnowana, a ludzie z trudem radzą sobie z jej skutkami. Niestety, powódź ta jest tylko jedną z serii tegorocznych klęsk żywiołowych, podkreślającą potrzebę aktywnego przeciwdziałania zmianom klimatu i znalezienia nowych sposobów ochrony obywateli.

Niskociśnieniowy układ pogodowy „Bernd” spowodował obfite opady deszczu we wschodniej Belgii i zachodnich Niemczech między 13 a 18 lipca 2021 r. W ciągu 24 godzin na tych obszarach spadło tyle deszczu, ile zwykle spada w ciągu miesiąca. Zginęło ponad 220 osób.

Obrazy katastrofy spowodowanej przez ulewne deszcze są wciąż świeże w pamięci ludzi: strumienie zamieniły się w rwące rzeki, zmiatając z powierzchni ziemi samochody, a nawet domy. Zniszczone zostały drogi, mosty i inna niezbędna infrastruktura. Ulewne deszcze spowodowały masowe osunięcia ziemi, z których jedno było tak silne, że zmiotło nawet część zabytkowego zamku w Erftstadt koło Kolonii. Według szacunków do Allianz wpłynęło łącznie około 25.000 roszczeń.

mówi Jochen Haug, członek zarządu Allianz Versicherungs-AG odpowiedzialny za roszczenia.
W Niemczech około 300 ekspertów ds. roszczeń Allianz i zewnętrznych usługodawców na zlecenie firmy było na miejscu, aby ocenić szkody. Wspierało ich około 1100 pracowników Allianz, którzy rejestrowali roszczenia i organizowali wypłaty dla klientów i firm naprawczych.
Zaliczki w wysokości do 10.000 euro zostały wypłacone klientom w przypadku szkód w budynkach lub mieniu domowym w procesie uproszczonym, nawet jeśli roszczenia zostały zgłoszone przez telefon. 
mówi Haug
Jak zaspokoić roszczenia, gdy dom został całkowicie zmyty, a klient nie ma nic do pokazania? 
Haug osobiście zapoznał się z sytuacją na miejscu w Eschweiler:
Wielu mieszkańców Eschweiler mieszka od czasu katastrofy w domach letniskowych lub u krewnych. Musi upłynąć trochę czasu, zanim będą mogli ponownie wprowadzić się do własnych domów i mieszkań. Niektórzy klienci nie chcą wracać do swoich domów, ponieważ przeżycia były dla nich zbyt traumatyczne.
mówi Haug
Zalane linie produkcyjne, uszkodzone towary w supermarketach, zniszczona infrastruktura publiczna dla transportu i telekomunikacji: Oprócz prywatnych gospodarstw domowych wiele mniejszych i większych firm poniosło szkody majątkowe i straty związane z przerwaniem działalności gospodarczej. Większość naszych klientów nie działa lub działa częściowo. Przywrócenie pełnej zdolności operacyjnej potrwa wiele miesięcy.
W wyniku zmian klimatycznych takie zdarzenia jak lipcowa powódź będą prawdopodobnie występować częściej. Katherine Wenigmann, ekspert ds. ryzyka katastrof naturalnych (NatCat) w Allianz Re, uważa, że sytuacja będzie się nadal pogarszać. 
Z każdym stopniem Celsjusza ocieplenia, atmosfera może zatrzymać około 7 procent więcej wilgoci, co może skutkować wzrostem ilości opadów. 
Tak jak to miało miejsce w przypadku ulewnych deszczy spowodowanych przez niż „Bernd”
Dotyczy to zarówno klientów prywatnych, jak i przemysłowych. Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), ubezpieczyciel przemysłowy grupy, również zaobserwował straty poza mapowanymi obszarami zalewowymi rzek. Straty te są często wyższe. Thomas Heintz, konsultant ds. ryzyka majątkowego w AGCS, zaleca, aby firmy przygotowały się na takie zdarzenia naturalne za pomocą planu awaryjnego na wypadek powodzi lub planu ciągłości działania, aby zmniejszyć potencjalne straty.
Przedsiębiorstwa są generalnie lepiej ubezpieczone od zagrożeń naturalnych niż gospodarstwa domowe - w Niemczech, na przykład, tylko około 46 procent gospodarstw domowych jest ubezpieczonych od powodzi i ulewnych deszczy. 
wyjaśnia Jürgen Wiemann, Regionalny Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych w AGCS w Niemczech
Lipcowa powódź jest często porównywana do powodzi na Łabie z 2002 roku. Czy to porównanie jest uzasadnione? 
wyjaśnia Wiemann

Grupa Allianz mierzy się obecnie z roszczeniami w wysokości 1,1 mld euro brutto za lipcowe szkody powodziowe, na terenie Niemiec, Belgii i Holandii. Obejmuje to roszczenia klientów przemysłowych AGCS. Największa część tej kwoty, około 700 milionów euro brutto, została zarezerwowana przez Allianz dla jego ubezpieczonych klientów w Niemczech. AGCS spodziewa się wypłat roszczeń w wysokości ponad 100 mln euro dla poszkodowanych firm w zachodnich Niemczech i krajach Beneluksu.

Dla porównania, Allianz wypłacił 917 mln euro za powódź na Łabie w 2002 roku. Jeśli uwzględni się wzrost cen, wartość ta wyniosłaby dziś 1,76 mld euro.

mówi Thorsten Fromhold, Head of Portfolio Management & Retrocession w Allianz Re.

Grupa Allianz mierzy się obecnie z roszczeniami w wysokości 1,1 mld euro brutto za lipcowe szkody powodziowe, na terenie Niemiec, Belgii i Holandii. Obejmuje to roszczenia klientów przemysłowych AGCS. Największa część tej kwoty, około 700 milionów euro brutto, została zarezerwowana przez Allianz dla jego ubezpieczonych klientów w Niemczech. AGCS spodziewa się wypłat roszczeń w wysokości ponad 100 mln euro dla poszkodowanych firm w zachodnich Niemczech i krajach Beneluksu.

Dla porównania - Allianz wypłacił 917 mln euro za powódź na Łabie w 2002 roku. Jeśli uwzględni się wzrost cen, wartość ta wyniosłaby dziś 1,76 mld euro.

Lipcowa powódź była tylko jedną z wielu katastrof naturalnych w tym roku. Na całym świecie wystąpiły różne ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak silny grad nad Europą w czerwcu czy fala upałów w USA. Mimo że podejmowane są wysiłki na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia, nie ma natychmiastowych rozwiązań dla tych klęsk żywiołowych. To, co może pomóc, to przygotowanie do lepszego radzenia sobie z nimi i zminimalizowania strat w ludziach i mieniu. 
mówi Klaus-Peter Roehler,
członek zarządu Allianz SE odpowiedzialny za ubezpieczenia w krajach niemieckojęzycznych i Europie Środkowo-Wschodniej.
Co do roli ubezpieczycieli, dodaje: 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.