Koronawirus - wyzwania dla sektora żeglugi morskiej

Andrzej Liwacz | czas czytania: 2 min 
Rosnące zakłócenia i presja gospodarcza spowodowana pandemią mają poważne konsekwencje w zakresie zarządzania ryzykiem zarówno dla branży morskiej,
jak i ubezpieczycieli – podkreślają eksperci Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Choć wiele statków czeka w portach, to niebezpieczeństwa związane z ich przebywaniem na morzu zastąpiły inne wyzwania. Ograniczenia w łańcuchach dostaw i podróżach międzynarodowych mają ogromny wpływ na kondycję tego sektora na świecie.

Międzynarodowy przemysł żeglugowy, który odpowiada za około 90% światowego handlu, został poważnie dotknięty skutkami pandemii, powodując szereg problemów dla marynarzy, które mogą spowodować wzrost strat, jeśli nie są odpowiednio zarządzane.

Jednym z wyzwań są ograniczenia w przeprowadzeniu konserwacji statków wynikające z braku załogi lub materiałów. Utrzymanie załogi stało się trudniejsze ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, co oznacza bardziej zmęczonych marynarzy, a to jest jedną z głównych przyczyn błędów ludzkich na pokładzie.

Opóźnienia w serwisowaniu i inspekcjach statków oraz sprzętu ratunkowego mogą spowodować, że wszelkie problemy pozostaną niewykryte. Natomiast zakłócenie łańcucha dostaw oznacza, że ​​dotarcie części zamiennych, olejów oraz paliw i smarów może potrwać dłużej, przekładając się na uszkodzenie maszyn, jeśli zostaną zastosowane niewłaściwe zamienniki.

W nowej publikacji Safety of Maritime Assets – Tugged By A Pandemic, zespół Allianz Risk Consulting (ARC) firmy AGCS zwraca uwagę na pewne wyzwania, które powodują niepokój w branży morskim i zakłócają rutynową działalność na pokładzie statków handlowych. Zawiera również przegląd środków kontroli strat i kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy bezpiecznym rozstawieniu statków handlowych.

Ponowne uruchomienie statku może zająć trochę czasu, wymagać szeroko zakrojonych testów, aby upewnić się, że jest bezpieczny i może być bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

Rosnąca liczba statków, które stoją w tym samym miejscu może potencjalnie powodować wielokrotne straty w wyniku pojedynczego zdarzenia katastroficznego. Dostępność holowników i statków pomocniczych może nie być wystarczająca, aby zareagować na sytuację awaryjną obejmującą kilka statków.

Dlatego zachęca się właścicieli statków do korzystania z dokumentów zawierających wytyczne i list kontrolnych dostarczonych przez towarzystwa klasyfikacyjne podczas przygotowywania planu postoju. 

Ograniczenia w podróży spowodowane pandemią koronawirusa utrudniły wymianę załóg na statkach. Ze względu na zamknięte granice możliwości są ograniczone, a w wielu przypadkach załogi kontynuowały pracę na pokładzie przez kilka miesięcy dłużej niż zwykle. Dłuższe podróże służbowe w połączeniu z troską o rodziny mogą powodować zmęczenie fizyczne i psychiczne marynarzy. Szacuje się, że od 75% do 96% incydentów morskich może wiązać się z błędami ludzkimi, a zmęczenie jest jedną z głównych przyczyn.
Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.