Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Rok pandemii: Europa z 1,8 miliona więcej osób długotrwale bezrobotnych

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
  • Mija rok, od kiedy poszczególne kraje Europy wprowadzały lockdowny, zamrażając częściowo lub całkowicie swoje gospodarki. Wprowadzano też różne programy wsparcia dla firm i przedsiębiorców.
  •  
  • Programy utrzymania zatrudnienia pomogły ponad 25 milionom pracowników w samych tylko czterech wielkich gospodarkach strefy euro. Z drugiej strony jednak 13,7 mln bezrobotnych, w dużej mierze także przez COVID-19, nie znalazło zajęcia. Powolne otwierania się gospodarek, a w niektórych krajach, ponowne ich zamykanie, daje podstawę do twierdzenia, że w strefie euro nastąpi wzrost bezrobocia.


  • Dane wskazują, że bezrobocie długotrwałe wzrośnie o 38% w 2021 r. Zdecydowana większość pracowników, którzy stracili pracę w pierwszej połowie 2020 r. lub byli bezrobotni już wcześniej, będzie miała problemy z powrotem na rynek w ciągu najbliższych 12 miesięcy.


  • Co ciekawe, wraz z ożywieniem gospodarczym w strefie euro (przewiduje się je na drugi kwartał 2021 roku), firmy będą traktować priorytetowo ponowne przyjęcie zwolnionych pracowników, a dopiero w dalszej kolejności zatrudnianie nowych. Zatrudnianie na większą skalę prawdopodobnie nie nastąpi przed 2022 rokiem, co nie daje perspektyw na zatrudnienie poszukującym pracy (13,7 mln w grudniu 2020 r.)
  •  
  • Niepokojące jest więc to, że choć może nastąpić ożywienie gospodarcze, nie będzie miało ono wyraźnego wpływu na wzrost zatrudnienia. To wynik przede wszystkim zmiany, którą pandemia wymusiła na działalności biznesowej na całym świecie – pokazała, że kluczowa jest cyfryzacja i automatyzacja jak największej ilości procesów.
  •  
  • Osoby długotrwale bezrobotne, bez nowych kompetencji i umiejętności cyfrowych nadal nie znajdą zatrudnienia i bezrobocie będzie zmierzać w kierunku strukturalnego – to bardzo prawdopodobny scenariusz. Pracę znajdować będą ci, którzy się dokształcą, przebranżowią – tylko nie znajdzie to odzwierciedlenia w statystykach.  
Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.