Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Jak COVID-19 zmienia trendy
w zakresie roszczeń? 

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
Pandemia COVID-19 skatalizowała przemiany społeczne i biznesowe, których nie uniknie także rynek ubezpieczeniowy. Jak wpłynęła na szkodowość – w których branżach należy spodziewać się wzrostów, a w których spadków?

W opublikowanym przez AGCS  (Allianz Global Corporate & Specialty) najnowszym raporcie znajdziemy szereg trendów w zakresie roszczeń. 

Na co szczególnie powinniśmy teraz zwrócić uwagę?

  1. Spadek w tradycyjnych roszczeniach z tytułu szkód majątkowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz wzrost roszczeń, związanych z COVID-19 – szczególnie w branży rozrywkowej.
  2. Zmiany w sposobie pracy, nawykach podróżowania i sieci łańcuchów dostaw mogą wpłynąć na przyszłe trendy związane ze stratami przedsiębiorstw w perspektywie średnio- i długoterminowej.
  3. Straty, spowodowane przez pandemie, szczególnie w zakresie bezpośrednich szkód majątkowych oraz strat następczych, zobowiązań oraz ubezpieczeń lotniczych. 
Efekty pandemii i kryzys z nimi związany, wiele firm będzie odczuwało jeszcze przez bardzo długi czas. Rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu niektórych branż przekładają się na duży spadek wypadków, a co za tym idzie – roszczeń z tytułu ubezpieczenia. W związku z uziemieniem floty zdarza się mniej incydentów lotniczych, a zmiana sposobu wykonywania obowiązków przełożyła się na mniejszą liczbę wypadków przy pracy i na drogach. Rosnące uzależnienie od technologii, przejście na pracę zdalną czy redukcja podróży lotniczych, ale także rozwój zielonej energii i infrastruktury, czy zmiany w globalnych łańcuchach dostaw – to wszystko wpłynie na przyszłe trendy, związane ze szkodowością, zarówno dla firm, jak i ubezpieczycieli.

Raport AGCS wskazuje 5 najważniejszych obszarów, które znacząco wpłyną na przyszłą szkodowość:

  1. Przerwanie działalności czy produkcji – np. ponowne uruchamianie linii produkcyjnej może wywołać straty, szkody.
  2. Ubezpieczenia D&O – w tym przypadku mogą się pojawić odroczone w tej chwili żądania zwrotu utraconych zysków kapitałowych, czy uznania członków zarządu winnymi nieprzygotowania np. danego sektora na COVID-19.
  3. Lotnictwo – poprzez uziemienie wzrasta ryzyko uszkodzeń floty samolotowej podczas incydentów naziemnych.
  4. Długoterminowe trendy szkodowości – rozumiane jak np. wzrosty liczby szkód związanych z cyberprzestrzenią w związku z upowszechnieniem pracy zdalnej.
  5. Cyfrowa likwidacja szkód – trend, ale też konieczność obsługi szkód, roszczeń cyfrowo, np. oględzin miejsc zdarzeń poprzez użycie drona.
Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.