Jak COVID-19 zmienia trendy
w zakresie roszczeń? 

Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
Pandemia COVID-19 skatalizowała przemiany społeczne i biznesowe, których nie uniknie także rynek ubezpieczeniowy. Jak wpłynęła na szkodowość – w których branżach należy spodziewać się wzrostów, a w których spadków?

W opublikowanym przez AGCS  (Allianz Global Corporate & Specialty) najnowszym raporcie znajdziemy szereg trendów w zakresie roszczeń. 

Na co szczególnie powinniśmy teraz zwrócić uwagę?

  1. Spadek w tradycyjnych roszczeniach z tytułu szkód majątkowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz wzrost roszczeń, związanych z COVID-19 – szczególnie w branży rozrywkowej.
  2. Zmiany w sposobie pracy, nawykach podróżowania i sieci łańcuchów dostaw mogą wpłynąć na przyszłe trendy związane ze stratami przedsiębiorstw w perspektywie średnio- i długoterminowej.
  3. Straty, spowodowane przez pandemie, szczególnie w zakresie bezpośrednich szkód majątkowych oraz strat następczych, zobowiązań oraz ubezpieczeń lotniczych. 
Efekty pandemii i kryzys z nimi związany, wiele firm będzie odczuwało jeszcze przez bardzo długi czas. Rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu niektórych branż przekładają się na duży spadek wypadków, a co za tym idzie – roszczeń z tytułu ubezpieczenia. W związku z uziemieniem floty zdarza się mniej incydentów lotniczych, a zmiana sposobu wykonywania obowiązków przełożyła się na mniejszą liczbę wypadków przy pracy i na drogach. Rosnące uzależnienie od technologii, przejście na pracę zdalną czy redukcja podróży lotniczych, ale także rozwój zielonej energii i infrastruktury, czy zmiany w globalnych łańcuchach dostaw – to wszystko wpłynie na przyszłe trendy, związane ze szkodowością, zarówno dla firm, jak i ubezpieczycieli.
  1. Przerwanie działalności czy produkcji – np. ponowne uruchamianie linii produkcyjnej może wywołać straty, szkody.
  2. Ubezpieczenia D&O – w tym przypadku mogą się pojawić odroczone w tej chwili żądania zwrotu utraconych zysków kapitałowych, czy uznania członków zarządu winnymi nieprzygotowania np. danego sektora na COVID-19.
  3. Lotnictwo – poprzez uziemienie wzrasta ryzyko uszkodzeń floty samolotowej podczas incydentów naziemnych.
  4. Długoterminowe trendy szkodowości – rozumiane jak np. wzrosty liczby szkód związanych z cyberprzestrzenią w związku z upowszechnieniem pracy zdalnej.
  5. Cyfrowa likwidacja szkód – trend, ale też konieczność obsługi szkód, roszczeń cyfrowo, np. oględzin miejsc zdarzeń poprzez użycie drona.
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.