Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Bardziej zaawansowane procesy cyfryzacji, większa odporność na szok gospodarczy

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
Im wyższy poziom digitalizacji biznesu, usług, czy administracji w danym kraju, tym większa łatwość radzenia sobie ze skutkami ekonomicznymi pandemii. Euler Hermes opublikował ranking Enabling Digitalization Index (EDI), który pokazuje tę zależność. 
 • Wskaźnik Euler Hermes Enabling Digitalization Index (EDI) mierzy zdolność i elastyczność krajów do pomocy firmom cyfrowym w funkcjonowaniu, a tradycyjnym firmom - w wykorzystaniu zmiany wynikającej z cyfryzacji na świecie.

 • Właśnie opublikowano najnowszą edycję rankingu (gdzie 0 to najniższy poziom zaawansowania, a 100 – najwyższy). 
 •  
 • Ocena opiera się na pięciu elementach: 
 • regulacjach, sprzyjających tworzeniu cyfrowego środowiska, 
 • wiedzy w tym zakresie, 
 • technologiach telekomunikacyjnych, 
 • zapleczu infrastrukturalnym 
 • oraz rozmiarach podejmowanych/zrealizowanych inicjatyw cyfrowych.  
 •  
 • Wśród 78 różnych badanych gospodarek jeden punkt wyższy w rankingu EDI pozwolił na łagodniejsze przejście przez niedogodności związane z COVID-19 średnio o 0,25 punktu procentowego.
 •  
 • Obliczenia i analizy pomogły wyodrębnić 4 grupy gospodarek:
 1. Grupa 1: Wysoka pozycja w EDI, lepsze wyniki makroekonomiczne podczas COVID-19.
 2. Grupa 2: Średni ranking i niższy wzrost w porównaniu z gospodarkami z pierwszej grupy.
 3. Grupa 3: Najgorsze wyniki makroekonomiczne przy niskim EDI.
 4. Grupa 4: Inne gospodarki, mniej dotknięte kryzysem.
 •  
 • Co ciekawe, także globalne badania łańcucha dostaw potwierdziły, że większa cyfryzacja oznacza większą odporność na szok gospodarczy – pozwala na zwinne dostosowywanie się do nowych warunków otoczenia oraz pro aktywność w działaniach. 
 •  
 • Badania pokazały, że wysoce zdigitalizowane firmy podjęły szybkie działania w celu złagodzenia zakłóceń w łańcuchu dostaw w 2020 r. 
 •  
 • Niska cyfryzacja natomiast przełożyła się na brak operacyjnej decyzyjności: aż 35% mniej zdigitalizowanych firm nie wie, czy pandemia zmusi je do znalezienia nowych dostawców  (to dwukrotnie więcej niż firm wysoce scyfryzowanych). 
Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.