Czy pandemia na stałe zmieni nawyki związane z oszczędzaniem?

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 
Zamknięcia gospodarek spowodowane pandemią  wpłynęły na nawyki związane z oszczędzaniem. Nie tylko oszczędzaliśmy więcej z powodu ograniczenia możliwości wydatków na konsumpcję, ale przede wszystkim inaczej -  kierując nadwyżki w akcje i do funduszy inwestycyjnych. 

Allianz przeanalizował pierwszą połowę 2020 roku z perspektywy lokowania oszczędności w sześciu krajach – Niemczech, Francji, we Włoszech, Hiszpanii, w Austrii oraz w USA. W tym czasie we wszystkich państwach, porównując do pierwszej połowy 2019 roku, nastąpił znaczny przepływ aktywów finansowych w kierunku bardziej ryzykownych produktów rynku kapitałowego.  Na pierwszy plan wysunęły się Niemcy, osiągając wzrost 35 proc. r/r tego segmentu produktów, czy Włochy – które zanotowały imponujący wzrost 223 proc. r/r. Hiszpańskie, a zwłaszcza włoskie gospodarstwa domowe zamieniły się ze „sprzedawców” akcji i środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych, w zagorzałych nabywców tychże.

Czy taka zmiana jest jedynie odchyleniem wywołanym przez niecodzienne okoliczności, czy może początkiem nowego, gdzie coraz więcej oszczędzających lokuje środki w bardziej ryzykownych produktach rynków kapitałowych po dekadzie zerowych lub nawet ujemnych stóp procentowych? Przeprowadzona przez Allianz ankieta daje jasną odpowiedź – powrót do wzorca oszczędzania sprzed kryzysu wydaje się całkiem prawdopodobny.

Wydaje się także, że wielu respondentów postrzega COVID-19 jako chwilowy szok, który szybko minie, a po nim nastąpi powrót do wcześniejszych planów, rutyny czy preferencji. Jak będą się zmieniać ich zachowania i jak zmieniały się w drugiej połowie 2020 roku?

Konsumenci są kluczowi dla prowadzenia działalności biznesowej, a ta nie może opierać swojej strategii na nadziejach powrotu „czasów sprzed”. Jak zatem uda nam się pogodzić te dwa porządki? Czekam z niecierpliwością na kolejne wyniki oraz ankiety. 

Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.