COVID-19 nastroje: w Europie coraz bardziej pesymistycznie 

Andrzej Liwacz | czas czytania: 2 min 
Allianz Pulse 2020: Jakie są nastroje w Niemczech, Francji i we Włoszech po kryzysie koronawirusa? Najnowszy raport jest bardziej pesymistyczny niż zakładano. 
Choć przytłaczająca większość z ponad 3000 ankietowanych osób stwierdziła, że pandemia nie miała na nich wpływu, przynajmniej ekonomicznie, miało to paradoksalnie niewielki wpływ na ich pozytywne nastawienie do przyszłości. Sprawdzając nastroje w Niemczech, Włoszech i Francji, ekonomiści Allianz stwierdzili, że pesymizm na kontynencie dotyczący polityki, reform i planów jest głębszy niż wcześniej sądzono.

Począwszy od marca ludzie zaczęli tracić nie tylko poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także ekonomicznego. Wpływ COVID-19 na rynki był ogromny i stale odczuwamy jego konsekwencje. Utrata miejsc pracy, czy firmy walczące o przetrwanie powodują, że wszyscy z przerażeniem oczekują „drugiej fali”. Aż 81 proc. Francuzów, 80 proc. Włochów i 59 proc. Niemców oceniło obecną sytuację jako „złą” lub „bardzo złą”.

 Przyszłość również nie wygląda dla nich dobrze - 81 proc. respondentów we Francji i 77 proc. we Włoszech wyraziło ponure perspektywy. Nawet Niemcy nie byli optymistyczni co do tego, co nas czeka - 49 proc. z nich cechuje pesymizm w podejściu do najbliższej przyszłości. Co ciekawe – pandemia wzmocniła eurosceptycyzm.

Wbrew powszechnemu przekonaniu kryzys nie wpłynął pozytywnie na obraz cyfryzacji w oczach Europejczyków. W szczycie epidemii koronawirusa usługi cyfrowe, takie jak zakupy online, wideokonferencje, transmisje strumieniowe, a nawet praca zdalna, sprawiały, że ludzie i firmy działały. Można by pomyśleć, że pokaz korzyści z cyfryzacji nawróciłby tych, którzy nie zgadzają się z tym. Nic takiego nie miało miejsca. Respondenci z Francji i Włoch wskazali ten temat na 14 i 15 miejscu na liście priorytetów. Dopiero Niemcy umieścili go na swojej liście dziesięciu najważniejszych tematów.

 

Kiedy Covid-19 zrujnował życie, źródła utrzymania i gospodarkę, obserwatorzy klimatu martwili się, że zrównoważony rozwój spadnie na dół listy priorytetów. Na szczęście tak się nie stało. Średnio 60 proc. respondentów we wszystkich trzech krajach oceniło ochronę klimatu jako jeden z trzech najważniejszych celów społecznych kontynentu. Mimo to prawie połowa (46 proc.) Francuzów i tyle samo Niemców (44 proc.) nie chce płacić więcej za produkty przyjazne dla środowiska. Więcej Włochów było otwartych na wniesienie własnego wkładu do sprawy, ale „tylko” 36 proc. stwierdziło, że nie zapłaci wyższej kwoty za takie produkty. Innym, priorytetowym tematem dla Francuzów i Włochów była praca, podczas gdy Niemcy byli raczej zaniepokojeni sytuacją mieszkaniową.
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.