Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Ubezpieczenie floty samochodowej 

dla firm, które posiadają więcej niż 30 pojazdów
Ubezpieczenie floty pojazdów
Korzyści dla firmy

Co zapewnia ubezpieczenie floty samochodowej w Allianz

Przesuń, by zobaczyć więcej

od 30 pojazdów
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
Mini Car Assistance
NNW
Autocasco
Ochrona prawna dla wskazanych pojazdów
Zielona Karta
Car assistance

Warto wiedzieć 

Proponujemy również:

  • nadzór specjalnego opiekuna, który pomoże w sprawach związanych z likwidacją szkód
  • comiesięczne raporty o stanie szkodowości i wspólne działania zapobiegające nadmiernej szkodowości,
  • uzgodnienie z Państwem procedury dotyczącej likwidacji szkód i wybór warsztatów,
  • doradztwo, jak obniżyć koszy ubezpieczeń i straty związane z wystąpieniem szkody, 
  • pomoc w opracowaniu regulaminu Państwa floty samochodowej, w tym systemów motywacyjnych dla kierowców,
  • dopasowanie warunków ubezpieczenia do stosowanych przez Państwa systemów motywacyjnych.

man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie floty samochodowej 

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.