Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści
Pomoc w przypadku zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego – dostęp do lekarzy konsultantów poza granicami Polski oraz możliwość leczenia w szpitalach za granicą
Wszystkie świadczenia oferujemy w zamkniętym 36-miesięcznym okresie liczonym od przyjęcia zgłoszenia

Przesuń, by zobaczyć więcej

bez granic
Opinia medyczna dotycząca diagnozy oraz sposobu leczenia
Rekomendacja 3 szpitali
Organizacja i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania
Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji
100 euro za dzień pobytu w szpitalu 
Organizacja i pokrycie kosztów powrotu do domu
Zwrot kosztów za zakup leków po powrocie do Polski
do 50 tys. euro
Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą
Chcesz mieć takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Opieka medyczna bez granic to pomoc w przypadku poważnego zachorowania. Zapewniamy dostęp do lekarzy za granicą  oraz możliwość leczenia w szpitalach za granicą.  Obejmujemy zakresem następujące poważne stany chorobowe:  leczenie nowotworu, zabieg operacyjny naczyń wieńcowych, zabieg kardiochirurgiczny wymiany lub naprawy zastawki, zabieg neurochirurgiczny, przeszczep od żywego dawcy narządów lub przeszczep szpiku kostnego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje drugą opinię medyczną oraz organizację i pokrycie kosztów leczenia do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Ogólne warunki tego ubezpieczenia znajdziesz w naszym Centrum dokumentów. 
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia  za pośrednictwem strony internetowej 
lub na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  nnw.status@allianz.com  lub zadzwoń pod numer: 
+48 224 224 224*
– koniecznie podaj numer roszczenia.
*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora
Uwaga! Poproś lekarza o dokumentację medyczną z diagnozą.
Dokument ten będzie potrzebny do rozpatrzenia sprawy przez nas. Zachowaj również rachunki za leczenie.
Tak. Zapewniamy pokrycie kosztów przetłumaczenia raportu na język polski.
Tak, ale pod warunkiem, że okres przebywania poza Polską nie przekracza 183 dni kalendarzowych (chyba, że powodem pobytu poza Polską było korzystanie ze świadczeń Opieka medyczna bez granic).

Jeśli przebywasz za granicą dłużej niż 183 dni (chodzi o Twój pobyt za granicą w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem roszczenia) lub nie masz stałego miejsca zamieszkania w Polsce, nie udzielimy Ci pomocy w ramach tego ubezpieczenia.
Umowę zawiera się na rok – można ją kontynuować w kolejnych rocznych okresach.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.