Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie
Opieka medyczna bez granic 

Wszystkie świadczenia oferujemy w zamkniętym 36-miesięcznym okresie liczonym od przyjęcia zgłoszenia

Przesuń, by zobaczyć więcej

bez granic
Opinia medyczna dotycząca diagnozy oraz sposobu leczenia
Rekomendacja 3 szpitali
Organizacja i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania
Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji
100 euro za dzień pobytu w szpitalu 
Organizacja i pokrycie kosztów powrotu do domu
Zwrot kosztów za zakup leków po powrocie do Polski
do 50 tys. euro
Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą

Ubezpieczenie Opieka medyczna bez granic to pomoc w przypadku poważnego zachorowania. Zapewniamy dostęp do lekarzy za granicą  oraz możliwość leczenia w szpitalach za granicą.  Obejmujemy zakresem następujące poważne stany chorobowe:  leczenie nowotworu, zabieg operacyjny naczyń wieńcowych, zabieg kardiochirurgiczny wymiany lub naprawy zastawki, zabieg neurochirurgiczny, przeszczep od żywego dawcy narządów lub przeszczep szpiku kostnego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje drugą opinię medyczną oraz organizację i pokrycie kosztów leczenia do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Ogólne warunki tego ubezpieczenia znajdziesz w naszym Centrum dokumentów. 
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.
Tak. Zapewniamy pokrycie kosztów przetłumaczenia raportu na język polski.
Tak, ale pod warunkiem, że okres przebywania poza Polską nie przekracza 183 dni kalendarzowych (chyba, że powodem pobytu poza Polską było korzystanie ze świadczeń Opieka medyczna bez granic).

Jeśli przebywasz za granicą dłużej niż 183 dni (chodzi o Twój pobyt za granicą w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem roszczenia) lub nie masz stałego miejsca zamieszkania w Polsce, nie udzielimy Ci pomocy w ramach tego ubezpieczenia.
Umowę zawiera się na rok – można ją kontynuować w kolejnych rocznych okresach.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.