Ubezpieczenie na życie -
Plan na dziś i jutro 

Ochrona życia i zdrowia całej rodziny na wypadek różnych zdarzeń losowych oraz inwestowanie
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści
To połączenie ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz możliwość zbudowania pakietu ochronnego dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ochrona życia i gromadzenie oszczędności
Gdyby Ciebie zabrakło
Możliwość zawarcia terminowej lub bezterminowej umowy na życie 
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku albo wypadku komunikacyjnego
Jednorazowe świadczenie 
Poważne zachorowania

Liczba chorób lub zabiegów:

wariant standard – 20
wariant komfort – 55
wariant dla dziecka – 24

Utrata samodzielności
Jednorazowa wypłata w razie wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji albo długotrwałej i całkowitej niezdolności do pracy 
Leczenie w szpitalu
Wypłata za dzień pobytu
Operacja
Wypłata wyliczana jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu
Wypłata w wariancie standardowym lub sportowym 
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
Wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
Do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczeniowego
Assistance onkologiczny
Dodatkowe wsparcie w razie zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu lub wydania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
Assistance wypadkowy
Dodatkowe wsparcie w razie wypadku

Z Planem dziś i jutro  zapewnisz swoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło (do 1 mln zł). Produkt łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym inwestowaniem  w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Dzięki umowom dodatkowym możesz stworzyć pakiet ochronny dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci z umów, które zapewnią finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Ochroną w ramach jednej polisy możesz objąć 2 osoby dorosłe i dowolną liczbę dzieci. Dzieci możesz dołączać w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów ubezpieczenia.

Możesz też wybrać charakter polisy (inwestycyjno-ochronny lub ochronno-inwestycyjny w zależności od proporcji składki inwestycyjnej i ochronnej). Niezależnie od tego wyboru możesz wpłacać składki doraźne, które będą lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
Plan na dziś i jutro 

Plan na dziś i jutro pozwala w ramach jednej polisy ubezpieczyć całą rodzinę i połączyć oszczędzanie z ochroną życia i zdrowia. Możesz zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek śmierci, a jednocześnie stworzyć dla siebie i swojej rodziny pakiet ochronny.
Pieniądze wypłacimy członkom Twojej rodziny jako ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu.
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W razie jakichkolwiek problemów z opłacaniem składki, poinformuj nas o tym. Jeżeli Twoje ubezpieczenie trwa minimum 2 lata i masz zgromadzoną wartość na rachunku umowy głównej, możesz zawiesić opłacanie składek regularnych.

Składki za umowy dodatkowe będą opłacane z wartości polisy. 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.