Plan na dziś i jutro 

Ochrona życia i zdrowia całej rodziny na wypadek różnych zdarzeń losowych oraz oszczędzanie
Umów spotkanie z agentem
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Plan na dziś i jutro 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ochrona życia i gromadzenie oszczędności
Gdyby Ciebie zabrakło
możliwość zawarcia terminowej lub bezterminowej umowy na życie 
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku
Poważne zachorowania
liczba chorób lub zabiegów:
wariant standard - 20 
wariant komfort - 36
Utrata samodzielności
Pobyt w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Operacja
wypłata wyliczana jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu
wypłata w wariancie standardowym lub progresywnym 
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
do 1 mln euro w roku polisowym (2 mln euro w trakcie całego życia ubezpieczonego) 
Pakiet Assistance dla rodziny
Poważne choroby dziecka
Uszkodzenie ciała i operacje dziecka
Pobyt dziecka w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Umów spotkanie z agentem
Znajdź agenta

Plan na dziś i jutro 

Z Planem dziś i jutro  zapewnisz swoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło (do 1 mln zł). Produkt łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym oszczędzaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Dzięki umowom dodatkowym możesz stworzyć pakiet ochronny dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci z umów, które zapewnią finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Ochroną w ramach jednej polisy możesz objąć 2 osoby dorosłe i dowolną liczbę dzieci. Dzieci możesz dołączać w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów ubezpieczenia.

Możesz też wybrać charakter polisy (oszczędnościowo-ochronny lub ochronno-oszczędnościowy w zależności od proporcji składki inwestycyjnej i ochronnej). Niezależnie od tego wyboru możesz wpłacać składki doraźne, które będą lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zawiesić opłacanie składek. Można też częściowo wykupić polisę.

Zgłoszenie roszczenia

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Chcesz zgłosić roszczenie?

Zgłoś online Jak obsłużymy Twoje roszczenie

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
Plan na dziś i jutro 

Zobacz więcej pytań

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.