Plan na dziś i jutro 

Ochrona życia i zdrowia całej rodziny na wypadek różnych zdarzeń losowych oraz oszczędzanie
Zamów kontakt z agentem
Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Plan na dziś i jutro 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ochrona życia i gromadzenie oszczędności
Gdyby Ciebie zabrakło
możliwość zawarcia terminowej lub bezterminowej umowy na życie 
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku
Poważne zachorowania
liczba chorób lub zabiegów:
wariant standard - 20 
wariant komfort - 36
Utrata samodzielności
Pobyt w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Operacja
wypłata wyliczana jako procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu
wypłata w wariancie standardowym lub progresywnym 
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
do 1 mln euro w roku polisowym (2 mln euro w trakcie całego życia ubezpieczonego) 
Pakiet Assistance dla rodziny
Poważne choroby dziecka
Uszkodzenie ciała i operacje dziecka
Pobyt dziecka w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Zamów kontakt z agentem
Znajdź agenta

Plan na dziś i jutro 

Z Planem dziś i jutro  zapewnisz swoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło (do 1 mln zł). Produkt łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym oszczędzaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Dzięki umowom dodatkowym możesz stworzyć pakiet ochronny dla siebie, swojego partnera lub małżonka oraz dla swoich dzieci z umów, które zapewnią finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Ochroną w ramach jednej polisy możesz objąć 2 osoby dorosłe i dowolną liczbę dzieci. Dzieci możesz dołączać w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów ubezpieczenia.

Możesz też wybrać charakter polisy (oszczędnościowo-ochronny lub ochronno-oszczędnościowy w zależności od proporcji składki inwestycyjnej i ochronnej). Niezależnie od tego wyboru możesz wpłacać składki doraźne, które będą lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zawiesić opłacanie składek. Można też częściowo wykupić polisę.

Zgłoszenie roszczenia

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Chcesz zgłosić roszczenie z ubezpieczenia na życie?

Zgłoś roszczenie online Jak obsłużymy Twoje roszczenie

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
Plan na dziś i jutro 

Zobacz więcej pytań

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.