Pracownicze Plany Kapitałowe
dla Pracownika

Długoterminowe oszczędzanie na przyszłość w PPK

Sprawdź, co zapewni Ci Pracowniczy Plan Kapitałowy 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pracowniczy Plan Kapitałowy
Oszczędzanie dodatkowych środków na przyszłość
dodatkowe wpłaty od pracodawcy i z Funduszu Pracy
Brak formalności
pracodawca zapisze Cię do planu automatycznie
Możliwość wcześniejszego wycofania środków
otrzymasz środki z Twoich wpłat oraz część środków pracodawcy
Środki, które możesz wcześniej wykorzystać

do 100% - sfinansowanie wkładu własnego na budowę domu lub zakup mieszkania

do 25% - poważne zachorowania

Dostęp online do stanu konta
Serwis Allianz24
Brak podatku przy końcowej wypłacie
Dziedziczenie środków
bez podatku od spadku 

Pracowniczy Plan Kapitałowy w Allianz 

PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy w Allianz

TFI Allianz – wygodne oszczędzanie w PPK

Wygodny serwis Allianz24 - łatwy dostęp do rejestru PPK
Niskie koszty zarządzania aktywami
Możliwość składania dyspozycji papierowych w placówkach Allianz

Często zadawane pytania o PPK 

Podsumowanie roku 2020 - informacja dla Uczestników PPK 

Instrukcje dla Pracownika

Materiały z portalu mojeppk.pl

Dokumenty Allianz Plan Emerytalny SFIO

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Allianz Plan Emerytalny SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia umorzenia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu oraz prospektu informacyjnego Allianz Plan Emerytalny SFIO. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.