Dopłaty do PPK – ile od państwa i pracodawcy?

Allianz SFIO PPK | 4 minuty

PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania współfinansowany przez aż trzy podmioty: pracownika, jego pracodawcę oraz państwo. Wysokość uzyskanych oszczędności na emeryturę zależeć będzie od tego, czy wpłaty pracownika i pracodawcy ograniczą się do wpłat podstawowych, czy zostaną poszerzone o dobrowolne wpłaty dodatkowe.

Jakie są dokładne zasady PPK w zakresie wysokości wpłat poszczególnych podmiotów? Na jakie dopłaty do PPK od państwa mogą liczyć uczestnicy programu?

Spis treści:

Zacznijmy od pracowników. Ich wpłaty na PPK wynoszą 2% ich wynagrodzenia brutto. Dodatkowo pracownicy mogą zadeklarować chęć odkładania co miesiąc dodatkowej kwoty. Może ona wynosić maksymalnie 2% wynagrodzenia. W sumie co miesiąc pracownik może odkładać do 4% swojej pensji brutto na rachunek PPK.

Jest pewien wyjątek od tych zasad. Wpłaty podstawowe pracownika na PPK mogą być niższe niż 2%, jeśli zarabia on mniej niż 1,2-krotność wynagrodzenia minimalnego. Wówczas minimalna kwota wpłaty podstawowej ustalona jest na poziomie nie niższym niż 0,5%.

Wpłaty  pracodawcy do PPK również dzielą się na podstawową i dodatkową. Wpłata podstawowa wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, natomiast dodatkowa wpłata może wynosić do 2,5% wynagrodzenia. Kto i na jakiej podstawie decyduje o ostatecznej jej wysokości? Decyzja należy do pracodawcy i może być uzależniona np. od stażu pracy pracownika albo zapisów regulaminu wynagrodzeń/układu zbiorowego pracy, jeśli taki obowiązuje w firmie.

Warto pamiętać, że o ile dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny, to już dla większości firm jest on obowiązkowy (nie dotyczy firm jednoosobowych i tych, które wprowadziły już PPE). Ustawodawca określił terminy, w jakich firmy muszą podpisać umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, np. z funduszem inwestycyjnym, takim jak Allianz SFIO PPK zarządzanym przez TFI Allianz Polska S.A. W TFI Allianz firma zyskuje własnego opiekuna, który będzie ją wspierał przy wdrożeniu PPK, natomiast pracownik zyskuje konto na portalu Mój Allianz, gdzie może w łatwy sposób monitorować wpłaty na PPK oraz ogólny stan gromadzonych środków.

Ostatnim z podmiotów wnoszącym wpłaty na rzecz PPK jest Skarb Państwa. Pracownik otrzymuje wpłatę powitalną na start programu oraz raz do roku, dopłatę roczną. Wpłata powitalna wynosi 250 zł, natomiast dopłata roczna to 240 zł. Uprawnieni do otrzymania wpłaty powitalnej  są ci pracownicy, którzy uczestniczą w programie przynajmniej od trzech pełnych miesięcy.

Co dzieje się z odkładanymi na rachunku PPK pieniędzmi? Instytucja finansowa, w której będzie działać program PPK Twojego pracodawcy, będzie inwestować je w tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które pozwolą zróżnicować poziom ryzyka dopasowując go do wieku uczestnika.  Im mniej lat dzieli Cię od 60. urodzin, tym mniej ryzykowną politykę inwestowania stosować będzie fundusz inwestycyjny.

Wszystko to, co zgromadzisz podlega dziedziczeniu. Zebrane środki możesz również wypłacić w każdej chwili – pamiętaj jednak, że wtedy zostaną one pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, dopłaty państwa i 30% wpłat pracodawcy. Środki z PPK mogą Ci posłużyć jako wsparcie  na wypadek poważnej choroby lub jako wkład własny np. na zakup mieszkania. Pamiętaj jednak o ustawowych i podatkowych ograniczeniach wypłat.

Ze względów podatkowych najkorzystniej będzie wypłacić środki po ukończeniu 60. roku życia, jednorazowo maksymalnie 25 procent środków, a pozostałą kwotę w 120 miesięcznych ratach.

Dzisiejsze oszczędności zaprocentują w przyszłości, dając Ci dodatkową emeryturę i wsparcie finansowe. PPK to atrakcyjny program oszczędnościowy, bo składają się na niego pracownik, pracodawca i państwo. Korzyści przemawiają więc za tym, by w programie pozostać.