Dlaczego nie warto
rezygnować z PPK?

Allianz SFIO PPK | 4 minuty
Rezygnacja z PPK to wciąż jedna z kwestii, która budzi wątpliwości wśród pracowników. Większość Polaków nie wie jeszcze, czy pozostanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych, czyli programie dodatkowego oszczędzania na emeryturę, którego wprowadzanie rozpoczęło się w lipcu 2019 r. Tylko co czwarty badany jest w tym momencie przekonany o tym, że PPK mają więcej zalet niż wad. Oznacza to, że Polakom wciąż potrzebna jest edukacja na temat działania rynku kapitałowego oraz charakteru samego programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedstawiamy najważniejsze fakty o PPK oraz argumenty przemawiające za tym, by pozostać w tym programie.
Badanie na temat planów Polaków przeprowadziła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Niezdecydowanie Polaków może wynikać z faktu, że przystąpienie do programu wiele firm ma jeszcze przed sobą. Zwłaszcza tych z sektora średnich firm, które do PPK będą dołączać do 24 kwietnia 2020 (ostateczna data na podpisanie umowy o zarządzanie PPK) , a które - według Małgorzaty Rusewicz, Wiceprezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami - zatrudniają aż 8 z 11,5 mln potencjalnych uczestników.
Spis treści:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zwiększenie naszego bezpieczeństwa emerytalnego, poprzez zapewnienie nam wyższych świadczeń. System jest współfinansowany przez Ciebie, Twojego pracodawcę oraz w części przez państwo. Oszczędności na rachunku PPK są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz podlegają dziedziczeniu.

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla firm. PPK zakłada automatyczny zapis pracowników w wieku 18-54 lata, zatrudnionych w firmie od przynajmniej 3 miesięcy, którzy opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany u pracodawcy. Osoby  powyżej 70. roku życia nie mogą przystąpić do programu. 

Choć większość pracowników zostaje zapisana do programu PPK automatycznie, udział w nim jest dobrowolny. Oznacza to, że każdy pracownik może w programie pozostać lub z niego zrezygnować. Rezygnacja z PPK następuje po złożeniu pisemnej deklaracji. Pracownik zostanie zapisany do programu ponownie po 4 latach od złożenia rezygnacji (począwszy od kwietnia 2023 r.). Po tym czasie nastąpi ponowny zapis pracownika do programu. Nie warto jednak rezygnować z PPK. Program pozwala zwiększyć swoje bezpieczeństwo finansowe poprzez pomnażanie prywatnych oszczędności.

Pracodawca przekazuje wpłatę podstawową. Wynosi ona 1,5 procent wynagrodzenia pracownika i podlega opodatkowaniu na liście płac. Wpłatę odprowadza także sam pracownik. W jego przypadku jest to 2 procent wynagrodzenia brutto. Ponadto zarówno pracodawca jak i pracownik mogą wnosić wpłaty dodatkowe. Pracodawca można ustalić wpłatę o maksymalnej wysokości 2,5 procent wynagrodzenia, pracownik natomiast do 2 procent. Dodatkowo od państwa na Twoje konto wpłynie powitalne 250 zł oraz za każdy kolejny rok uczestnictwa uzyskasz 240 zł.

Ile możesz odłożyć? Środki z PPK warto zestawić z oszczędnościami, które może dać konto oszczędnościowe w banku. Zakładając, że zaczniesz oszczędzać w wieku 30 lat, mając pensję w wysokości 4 tys. zł brutto miesięcznie, przy Twoich wpłatach w wysokości 2 procent wynagrodzenia (i wsparciu pracodawcy i państwa) po 30-letnim okresie wpłat możesz mieć na rachunku nawet PPK 140 764 zł (należy przy tym uwzględnić ryzyko inwestycyjne; inwestowanie może przynieść wysokie zyski, ale też straty). Na koncie oszczędnościowym przy oprocentowaniu 2,5 procent i miesięcznej kapitalizacji Twoich wpłat w wysokości 2 procent wynagrodzenia, w tym samym czasie zgromadzisz 42 919 zł. Więcej na temat tego porównania znajdziesz w serwisie mojeppk.pl.


Jakie konkretnie sumy będą wpływały na Twój rachunek PPK każdego miesiąca? Ponieważ wpłaty  są obliczane procentowo od indywidualnego wynagrodzenia, w każdym przypadku wpływy będą inne. Najwygodniej jest posłużyć się kalkulatorem PPK, znajdującym się na stronie Allianz.
Środki możesz wypłacić w każdym momencie, bez podania przyczyny. Zwrot środków wiąże się jednak z pomniejszeniami. Standardowej wypłaty całości środków z rachunku PPK, bez potrąceń, można dokonać po ukończeniu 60. roku życia.

Rezygnacja z PPK wiąże się z potrąceniami za wcześniejszą wypłatę z PPK.

Jeśli chodzi o sam zwrot środków, to w każdej chwili możesz złożyć dyspozycję wypłaty zgromadzonych pieniędzy.

Możesz wypłacić swoje środki przed przejściem na emeryturę, gdy:

  • poważnie zachorujesz, możesz wypłacić 25 procent zgromadzonych środków
  • chcesz pokryć wkład własny np. na zakup mieszkania, możesz wypłacić 100 procent środków (wniosek można składać przed ukończeniem 45 roku życia, przy czym będziesz zobowiązany do zwrócenia całości w ciągu 15 lat)
  • będziesz chciał przekazać środki do innego PPK (wypłata transferowa).

PPK – zasady wypłaty na emeryturze

Jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie do emerytury środki możesz wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Możesz wypłacić całą zgromadzoną kwotę (pomniejszona o podatek od zysków). Najkorzystniejszym ze względów podatkowych wariantem będzie wariant wypłaty 25 procent całej kwoty jednorazowo i wypłata pozostałych oszczędności w formie 120 miesięcznych rat. W ten sposób będziesz otrzymywać comiesięczny zastrzyk gotówki, który realnie zwiększy Twoją emeryturę.

Bezpieczeństwo inwestowania środków rośnie wraz  z Twoim  wiekiem

Gdzie są inwestowane środki z PPK? Twoje pieniądze lokowane są w funduszu inwestycyjnym odpowiednim dla Twojego wieku. W miarę zbliżania się do 60. roku życia fundusz będzie automatycznie zmieniać politykę inwestycyjną, by ograniczać poziom ryzyka i zapewnić właściwe bezpieczeństwo Twoich oszczędności.

Jak sprawdzić stan rachunku PPK?

Jeśli jesteś uczestnikiem PPK w Allianz, masz łatwy dostęp do swojego rachunku PPK w serwisie internetowym Mój Allianz czynnym całą dobę.  Z jego pomocą można sprawdzić m.in.:

  • wartość zgromadzonych środków na rachunku PPK,
  • wysokość wpłat na rachunek PPK wraz z ich historią,
  • nazwę funduszu, w którym inwestowane są środki.

Masz też realny wpływ na sposób inwestowania – możesz samodzielnie zmieniać fundusze i zdecydować czy środki mają być inwestowane agresywnie czy bezpiecznie.

Dodatkowo w serwisie Mój Allianz znajdziesz pełną ofertę na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne w korzystnej cenie.

1. https://www.izfa.pl/. Badanie na zlecenie IZFiA przeprowadził instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Komunikat z wynikami badania został podany do wiadomości mediów. Więcej na ten temat: https://www.pb.pl/65-proc-polakow-nie-zdecydowalo-czy-skorzysta-z-ppk-974134