IKE - poznaj kolejny program gromadzenia oszczędności na emeryturę

Emerytura | 3 minuty
Myślisz o budowaniu kapitału i zabezpieczeniu finansowym na czas emerytury? Gratulacje − świadomość tej potrzeby to już połowa sukcesu. Teraz czas wybrać rozwiązanie, które pomoże Ci to zrobić – łatwo i na elastycznych zasadach. Do wyboru masz m.in. Indywidualne Konto Emerytalne – IKE. Na czym polega ta forma oszczędzania na przyszłość i czy warto oszczędzać na IKE?
Spis treści:

W celu założenia dummy IKE w Allianz, należy skontaktować się z dummy Agentem, np. zamawiając kontakt przez internet. Przed zawarciem umowy określisz, w które fundusze kapitałowe chcesz inwestować swoje środki. Podejmiesz też decyzję, czy środki chcesz inwestować systematycznie czy nieregularnie (w zależności od tego, na ile pozwala Ci domowy budżet).

IKE – limit 2020

Na IKE nie można wpłacać całkowicie dowolnych kwot. Limit wpłat IKE na każdy rok podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota ta stanowi trzykrotność prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia i w 2020 roku wynosi 15 681 zł.

IKE – korzyści z założenia

Czy warto oszczędzać na IKE? Tak, bo to bardzo elastyczne rozwiązanie. Oto, czym wyróżnia się oszczędzanie na IKE w Allianz:

 • Możesz uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych, jeśli spełnisz określone warunki (mówi o nich m.in. ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego). Jakie to warunki? Aby uzyskać zwolnienie podatkowe, należy sięgnąć po oszczędności po ukończeniu
  60 lat oraz po ich wpłacaniu przez 5 dowolnych lat.
 • Twoje składki są zwolnione z opłat po wpłaceniu na rachunek 4 tys. zł.
 • To od Ciebie zależy, jak często będziesz dokonywać wpłat. Nie musisz deklarować z góry, że będziesz to robić np. co miesiąc.
 • Masz dostęp do wielu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – samodzielnie możesz wybrać te, w które będziesz inwestować. Masz też wolną rękę w kwestii ich zmiany.
 • Możesz przenieść swoje środki zgromadzone na IKE prowadzonym przez inną instytucję albo z pracowniczego programu emerytalnego.
 • W razie potrzeby możesz sięgnąć po swoje oszczędności jeszcze przed spełnieniem ustawowych warunków, które pozwalają skorzystać ze zwolnienia podatkowego
 • W przypadku Twojej śmierci wskazana osoba otrzyma zgromadzone środki powiększone o podstawową sumę ubezpieczenia w razie śmierci.

Oszczędzając pieniądze na IKE, musisz pamiętać o dwóch zasadach:

Twoje oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie w kilku sytuacjach:

 •  Gdy ukończysz 60 lub 55 lat  w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego i jednocześnie gdy będziesz mieć za sobą 5 lat wpłat na IKE (w dowolnym czasie trwania programu).
 •  Gdy ukończysz 60 lub 55 lat w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego i gdy ponad połowę wszystkich środków wpłaciłeś nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.
 •  Jeśli urodziłeś się przed 31 grudnia 1945 roku – gdy wpłacałeś środki w 3 dowolnych latach trwania programu albo gdy ponad połowę oszczędności wpłaciłeś nie później niż 3 lata przed wypłatą.
 • Jeśli urodziłeś się między 1 stycznia 1946 roku a 31 grudnia 1948 roku – gdy środki wpłacałeś w 4 dowolnych latach trwania IKE albo gdy wpłaciłeś ponad połowę wszystkich środków nie później niż 4 lata przed ich wypłatą.

W dowolnym momencie możesz wystąpić o zwrot zgromadzonych na IKE środków. Jeśli chcesz uzyskać tylko częściowy zwrot, to jest to możliwe tylko w odniesieniu do środków bezpośrednio wpłaconych na IKE (nie możesz więc wypłacać częściowo środków transferowanych). Zyski od zwracanych kwot są jednak objęte podatkiem od zysków kapitałowych. 

Warto wiedzieć, że na trzeci filar emerytalny składa się także podobny do IKE produkt – IKZE. Co łączy te dwie formy oszczędzania?

 • Zyski z oszczędności mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
 • Wpłat możesz dokonywać w równych odstępach czasu bądź nieregularnie.
 • To, co zgromadzisz na IKE albo IKZE, może być odziedziczone przez wskazaną przez Ciebie osobę. Środki nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Czym natomiast różnią się IKE i IKZE?

 • Limitami maksymalnych wpłat: na IKE można wpłacić w ciągu całego roku 3-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok. Na IKZE obowiązuje limit
  1,2-krotności takiego wynagrodzenia.
 • Ulgami: wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu za dany rok, IKE nie daje takiej możliwości.
 • Zasadami zwrotu środków: po oszczędności z IKE możesz sięgnąć w części lub w całości, po oszczędności z IKZE − tylko w całości.
 • Zasadami dziedziczenia: dziedziczenie z IKE nie wiąże się z podatkiem, osoba dziedzicząca środki zgromadzone na IKZE musi natomiast zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Może tego uniknąć, jeśli dziedziczone środki przeniesie na swoje konto oszczędnościowe w ramach IKZE.  

Jeśli chcesz oszczędzać na prostych zasadach i bez podatku od zysków, IKE jest rozwiązaniem dla Ciebie. Z Indywidualnym Kontem Emerytalnym budujesz kapitał na przyszłość, z którego zyski trafią do Twojego portfela – wystarczy tylko spełnić warunki dotyczące wieku i okresu inwestowania. IKE jest także zabezpieczeniem dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby miało Cię zabraknąć. Oto elastyczny sposób na spokojniejszą emeryturę.