Czy warto przystąpić do PPK?
Sprawdź wyliczenia

Allianz SFIO PPK | 5 minut

Sposobów na oszczędzanie jest wiele. Jednak jak zacząć odkładać środki na emeryturę? Najlepiej by było, gdybyśmy na emeryturę nie odkładali sami. Program PPK powinien nam w tym pomóc. Co to jest PPK, czy warto przystąpić do programu i oszczędzać w ten sposób?

Na początku ustalmy, na czym w ogóle polega ten program. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program systematycznego gromadzenia oszczędności na czas emerytury. Wyróżnikiem PPK jest to, że w oszczędzaniu uczestniczą trzy podmioty: pracownik, pracodawca oraz państwo. Wpłaty z tych źródeł trafiają na rachunek pracownika.

Spis treści:
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, który daje pracownikom możliwość gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracownika, pracodawcę i państwo.

Pracownik w ramach PPK odkłada co miesiąc od 2 do 4% swojej pensji. 2% to wpłata podstawowa, którą można powiększyć o wpłatę dodatkową – maksymalnie do 2%. Oznacza to co prawda nieco mniej pieniędzy otrzymywanych w ramach miesięcznej pensji, ale za to coraz więcej środków na emeryturę.

Pracodawca dokłada od siebie 1,5% wysokości wynagrodzenia pracownika brutto. Może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości maksymalnie 2,5% tego wynagrodzenia.

Jeśli chodzi zaś o dopłaty ze Skarbu Państwa, uczestnik PPK może liczyć na wpłatę powitalną na start programu 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.

Czy warto przystąpić do PPK? Kolejnym argumentem na tak jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Zyski z tego rodzaju produktów inwestycyjno-oszczędnościowych objęte są z reguły podatkiem od zysków kapitałowych, który obecnie wynosi 19%. Zapłacisz go, jeśli po ukończeniu 60. roku życia wystąpisz o jednorazową wypłatę całości zgromadzonych środków albo będziesz chciał wypłacić oszczędności wcześniej. Jeśli jednak jednorazowo wypłacisz maksymalnie 25% środków, a resztę będziesz pobierać w 120 comiesięcznych ratach, zostaniesz zwolniony z tego podatku.

Tak, bo środki, które gromadzisz, mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu. Są więc zabezpieczeniem na przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny. Emerytura to jednak nie wszystko – są przypadki, w których oszczędności będziesz mógł wykorzystać wcześniej. Środki możesz wypłacić w dowolnym momencie – pamiętaj jednak, że wtedy zostaną one pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, dopłaty państwa i 30% wpłat pracodawcy.

Natomiast w przypadku, gdy poważnie zachorujesz lub choroba dotknie Twoich najbliższych, możesz bezzwrotnie wypłacić 25% zgromadzonych środków. Możesz wykorzystać również środki zebrane na rachunku PPK, gdy będziesz potrzebować wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup np. mieszkania (nie później niż do momentu ukończenia 45 lat) – pamiętaj, że należy je zwrócić w ciągu maksymalnie 15 lat.

PPK to jedna z możliwości oszczędzania na emeryturę. Innym, bardzo popularnym, jest konto systematycznego oszczędzania w banku. Jak wypadają zyski z PPK w porównaniu do zysków z konta oszczędnościowego w banku?

Załóżmy, że zaczynasz oszczędzać w wieku 30 lat, a zarabiasz 4 tys. zł brutto. 2% wpłaty podstawowej wynosi 80 zł. Do 60 roku życia wpłacisz na konto PPK 40 539 zł, pracodawca natomiast 30 405 zł. Od państwa otrzymasz 7 690 zł. Do tego dochodzą zyski wypracowane z inwestycji, czyli wg scenariusza podstawowego to kwota 107 919 zł. Suma wszystkich zgromadzonych środków to 189 553 zł[1].

Konieczne jest systematyczne oszczędzanie czyli konto, na które co miesiąc wpłaca się określone kwoty. Oferty poszczególnych banków różnią się między sobą, dlatego przyjmijmy uśrednione dane – oprocentowanie na poziomie 2,5% miesięcznej kapitalizacji odsetek. W tym samym okresie i przy tej samej kwocie wynagrodzenia na koncie w banku uzbierasz 42 919 zł[1].

Estymacje pokazują jasno, że oszczędzanie w PPK vs. w banku to zgoła odmienny poziom zysków, na wyraźną korzyść PPK.

Jak w praktyce będą wyglądały Twoje wypłaty po osiągnieciu wieku emerytalnego? Jeśli będziesz chciał uniknąć podatku od zysków kapitałowych, jednorazowo będziesz mógł wypłacić 25% kwoty, czyli 35 191 zł. Resztę środków będziesz pobierać w comiesięcznych wypłatach po 1007 zł przez 10 lat. Natomiast jeśli zrezygnujesz z PPK przed 60 urodzinami, będziesz mógł wypłacić zgromadzone środki z potrąceniem 30% środków z wpłat od pracodawcy (przejdą do ZUS), dopłat od państwa i podatku od zysków kapitałowych. Np. przez 10 lat oszczędzania wypłacisz ponad 20,5 tys. zł (po potrąceniach), z banku natomiast prawie o połowę mniej[1].

Aby utworzyć w firmie PPK, pracodawca będzie musiał zawrzeć umowy o  zarządzanie PPK i prowadzenie PPK z wybraną  instytucją finansową, np. z funduszem inwestycyjnym Allianz SFIO PPK zarządzanym przez TFI Allianz Polska S.A. Dlaczego warto wybrać Allianz SFIO PPK? Firma programy emerytalne dla przedsiębiorców prowadzi od 15 lat, inwestycjami zarządza od prawie 20 lat.

Warto pamiętać, że za zarządzanie funduszem lub subfunduszem, na którym gromadzone są środki w ramach PPK, instytucja finansowa pobiera wynagrodzenie. To kwota wynosząca maksymalnie 0,4% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Otrzymujesz także dostęp do wygodnego portalu, w którym łatwo sprawdzisz, jaki jest stan Twoich środków na rachunku PPK. Dodatkowo masz dostęp do zniżek na inne produkty Allianz.

Allianz na swojej stronie internetowej udostępnia kalkulator PPK, który w łatwy sposób pozwoli Ci obliczyć, ile rzeczywiście zaoszczędzisz w wybranym okresie, z uwzględnieniem konkretnej kwoty wynagrodzenia i dodatkowych wpłat od Ciebie oraz pracodawcy.

Pamiętaj, że w programie PPK chodzi o Twoją emeryturę. Nie rezygnuj z oszczędności, które mogą zapewnić Ci spokojną przyszłość.


[1] To wynik wygenerowany przez kalkulator PPK. Wyliczenia kalkulatora mają wyłącznie charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawiony wynik został oparty na następujących założeniach: a) w Scenariuszu Podstawowym stopa zwrotu z części udziałowej na poziomie 7,1%, a stopa zwrotu z części dłużnej 3,5% w okresie uczestnictwa w każdym subfunduszu, b) zakładana średnia stopa zwrotu poszczególnych subfunduszy wynosi od 3,67% do 4,91% rocznie z kapitalizacją miesięczną (z uwagi, że subfundusze PPK inwestują w część udziałową i część dłużną w proporcjach określonych przepisami prawa), c) średni wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% rocznie.