Dlaczego warto oszczędzać na IKZE?

Emerytura | 4 minuty

Informacje dotyczące wysokości przyszłych emerytur sprawiają, że coraz częściej interesujemy się oszczędzaniem na emeryturę we własnym zakresie. Do tego celu stworzone zostały Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE. Co to takiego, jak działa,  jak zawrzeć taką umowę i czy to się opłaca?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie zaliczane do trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego i atrakcyjny sposób na gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę.

Spis treści:

Jakie są korzyści z IKZE?

  • Ulga podatkowa − wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu i dzięki temu swój podatek za 2022 rok możesz obniżyć nawet o 2274 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność o 3411 zł.
  • Oszczędzasz na własnych zasadach − to od Ciebie zależy, jak długo będzie trwało Twoje inwestowanie i z jaką częstotliwością będziesz dokonywać wpłat.
  • Zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

IKZE 2022 – limit

Na IKZE możesz wpłacić rocznie nie więcej niż 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego na dany rok. W roku 2022 ta kwota wynosi 7106,40 zł, a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność 10 659,60 zł. Nie musisz jednak tego skrupulatnie pilnować. Wszelkie nadpłaty na IKZE w Allianz zostaną zainwestowane w następnym roku.

IKZE – czy warto je mieć?

Czy IKZE się opłaca? IKZE daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej osobom, których dotyczy podatek płacony na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki: 17 i 32 proc.), jak i 19-procentowy podatek liniowy. Konto w Allianz daje dostęp do wielu różnych funduszy kapitałowych, o których wyborze i zmianie możesz decydować samodzielnie. Warto inwestować w ramach IKZE przez co najmniej 5 lat i do czasu ukończenia 65 lat. Wówczas wypłata z IKZE będzie obciążona mniejszym, bo tylko 10-procentowym podatkiem.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możesz założyć, podpisując umowę z Allianz. Określasz w niej m.in. to, na jakie fundusze kapitałowe wpłacane będą Twoje środki i komu powinny być przekazane oszczędności, gdyby Cię zabrakło. Dowiedz się więcej na stronie IKZE.

Aby podpisać umowę o prowadzenie IKZE, dummy skontaktuj się z Agentem Allianz. Co ważne, podpisując umowę, nie musisz z góry deklarować czasu oszczędzania.

Wpłat możesz dokonywać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie, możesz też podpisać umowę bez zadeklarowanej częstotliwości wpłat. Przy opcji miesięcznej wpłacać będziesz minimalnie 55 zł, przy rocznej – 660 zł. Maksymalna składka zależy od tego, na który wariant umowy się zdecydujesz: Standardowy lub Premiowy.

Na trzeci filar emerytalny składa się nie tylko IKZE, lecz także IKE – Indywidualne Konto Emerytalne.  IKE daje możliwość zwolnienia wypłacanych środków z podatku od zysków kapitałowych i pozwala oszczędzać na prostych i elastycznych zasadach. Oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 lat, a także:
- wpłaciłeś na IKE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach
albo
- wpłaciłeś ponad połowę środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.

Podsumujmy zalety obu rozwiązań:

  • Zyski z oszczędności mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
  • Na IKE i IKZE środki możesz wpłacać nieregularnie. Nie muszą to być równe kwoty i nie muszą być wpłacane co miesiąc.
  • Oszczędności podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

A tak prezentują się podstawowe różnice:

  • Limity: Na IKZE możesz wpłacić rocznie maksymalnie 1,2-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia za dany rok. Limit na IKE to trzykrotność tego wynagrodzenia.
  • Ulga podatkowa: wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu za dany rok, IKE nie daje takiej możliwości.
  • Wcześniejszy dostęp do środków (zwrot): Po środki z IKE możesz sięgnąć wcześniej − w całości bądź częściowo. Po środki z IKZE − tylko w całości.
  • Zasady dziedziczenia: W przypadku IKZE należy zapłacić 10-procentowy, zryczałtowany podatek dochodowy, chyba że dziedziczone oszczędności przeniesie się na własne konto oszczędnościowe w ramach III filaru.

Jeśli martwisz się o wysokość swojej emerytury i w związku z tym chcesz skuteczniej zabezpieczyć swoje finanse – IKZE jest rozwiązaniem dla Ciebie. Tym bardziej, że jest to elastyczna forma oszczędzania. Nie musisz zobowiązywać się do regularnego wpłacania stałych kwot, więc gromadzisz pieniądze na własnych zasadach.