Historia i rozwój Allianz

Firma Allianz powstała w Monachium w 1890 roku. W ciągu ponad 120 lat swojej działalności z lokalnej niemieckiej firmy oferującej ubezpieczenia komunikacyjne i wypadkowe przekształciła się w jedną z największych na świecie międzynarodowych korporacji ubezpieczeniowo-finansowych.

Na polskim rynku spółki ubezpieczeniowe Allianz rozpoczęły działalność w marcu 1997 roku. Po kilku miesiącach, w grudniu tego samego roku sprzedawano już pierwsze polisy dla klientów indywidualnych. Od początku działalności strategia zakładała ścisłą współpracę między spółkami: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. 

Po dwóch latach działalności, 25 marca 1999 roku Allianz Polska S.A. otrzymał od Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) licencję na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. i dzięki temu do już istniejącej oferty dołączył pakiet produktów zabezpieczenia emerytalnego. W 2003 roku powstała, czwarta spółka Grupy Allianz – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która  uzupełniła  port folio marki o produkty inwestycyjne.

Przez te lata równie dynamicznie rozwijała się sieć sprzedaży. W grudniu 1997 roku polisy z logo Allianz oferowało 250 licencjonowanych agentów, pracujących w 10 oddziałach. W kolejnych latach sieć stale się powiększała. W 1999 roku obok oddziałów zaczęły powstawać pierwsze agencje. Na koniec 2013 roku sieć sprzedaży Allianz tworzyło 28 oddziałów, 172 agencje i ponad 5000 agentów.

Od początku istnienia, Grupa Allianz w Polsce rozwijała się niezwykle dynamicznie. Po niespełna roku działalności, w 1998 roku składka przypisana wyniosła 62 miliony zł, a w maju 1999 roku całkowita składka zebrana we wszystkich spółkach Allianz przekroczyła 100 milionów złotych. Przełomowy pod wieloma względami był rok 2002. W tym roku aktywa Grupy w Polsce przekroczyły 1 miliard złotych. W 2004 roku Allianz uzyskał ponad 1 miliard złotych składek ubezpieczeniowych, stając się 4. grupą ubezpieczeniową na polskim rynku. Kolejnym krokiem milowym w działalności Allianz był rok 2006, kiedy grupa awansowała na 3. miejsce na rynku ubezpieczeniowym pod względem składki przypisanej, osiągając jednocześnie ponad 100 milionów złotych zysku.

Polski oddział Allianz miał znaczący wpływ na rozwój całej grupy Allianz. W połowie roku 1999, po światowej fuzji Allianz i AGF (Assurances Générales de France), także na polskim rynku nastąpiła całkowita integracja obu firm. Pod koniec tego samego roku Grupa Allianz na świecie wspólnie z Unicredito Italiano przeprowadziła prywatyzację Banku Pekao SA, nabywając nieco ponad 52 procent akcji.

Nasze spółki

TU Allianz Życie

www.allianz.pl - Tu Allianz Życie

Ma w ofercie szeroki pakiet ubezpieczeń indywidualnych i grupowych na życie.

TUiR Allianz Polska

www.allianz.pl - TUiR Allianz Polska S.A.

Oferuje ubezpieczenia majątkowe dla osób prywatnych i firm.

PTE Allianz Polska

www.allianz.pl - PTE Allianz Polska S.A.

Zarządza Allianz Polska OFE oraz Allianz Polska DFE (oferta IKE i IKZE).

TFI Allianz Polska

www.allianz.pl - TFI Allianz Polska S.A.

Zarządza funduszami otwartymi, zamkniętymi i specjalistycznymi.

Allianz Edukacja

www.allianz.pl - Allianz Edukacja S.A.

Głównym zadaniem spółki jest organizacja szkoleń.

Allianz Polska Services

www.allianz.pl - ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o.o.

Pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeń przez internet i telefon.