Menu back

Ubezpieczenie Allianz Biuro

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie Biuro

www.allianz.pl - Biuro
 • Zwrócimy koszty wynajęcia lokalu zastępczego, gdy w wyniku zalania, pożaru czy innego zdarzenia losowego, nie będzie możliwe korzystanie z Twojego własnego biura
 • Zwrócimy utracone środki do 150 euro, jeśli ktoś zeskanuje Twoją kartę i ukradnie pieniądze z Twojego rachunku bankowego
 • Zwrócimy koszty naprawy lub zakupu laptopa czy innego przenośnego sprzętu elektronicznego używanego przez Ciebie lub Twoich pracowników do celów służbowych poza biurem w całej Polsce (z możliwością rozszerzenia na kraje UE lub cały świat), jeśli sprzęt upadnie lub zostanie skradziony

 

 

Jak kupić ubezpieczenie?

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online 

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

Dla kogo

Ofertę kierujemy do właścicieli biur, prowadzących działalność:

 • maklerską, prawniczą,
 • agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz osób ich wspierających,
 • rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe i gospodarcze, biura kredytowe,
 • specjalistycznego projektowania oraz architektów,
 • reklamową, public relations i komunikacji,
 • turystyczną, tłumaczenia,
 • pośrednictwa nieruchomościami, agencję pracy, badanie rynku i opinii publicznej.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • budynki, lokale, elementy działki, także w budowie,
 • materiały budowlane,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz mienie niskocenne,
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • stałe elementy wykończeniowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie Twoich pracowników i osób trzecich,
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia (w tym akwaria i kominki),
 • mienie w transporcie,
 • sprzęt elektroniczny , nośniki danych i dane na nich zawarte oraz oprogramowanie.

Zakres ubezpieczenia

 • Pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, upadek lub uderzenie statku powietrznego

           Wariant pełny: TAK

           Wariant rozszerzony: TAK

           Wariant podstawowy: TAK

 • Uderzenie pojazdu, uderzeniowa fala dźwiękowa, trzęsienie ziemi, osuniecie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, dym i sadza

           Wariant pełny: TAK

           Wariant rozszerzony: TAK

           Wariant podstawowy: TAK

 • Wiatr, grad, deszcz, napór śniegu i lodu, pękanie mrozowe, zalanie, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana

           Wariant pełny: TAK

           Wariant rozszerzony: TAK

           Wariant podstawowy: NIE

 • Jakiekolwiek inne zdarzenia, o ile nie zostały wyłączone w OWU

           Wariant pełny: TAK

           Wariant rozszerzony: NIE

           Wariant podstawowy: NIE

 • Koszty ratowania mienia, zapobieżenia szkodzie lub jej zmieszenia

           Wariant pełny: TAK

           Wariant rozszerzony: TAK

           Wariant podstawowy: TAK

 • Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

           Wariant pełny: TAK

           Wariant rozszerzony: TAK

           Wariant podstawowy: TAK

 • Powódź, przepięcie, wandalizm, stłuczenie szyb i przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem, rabunek

           Dostępne po opłaceniu dodatkowej składki we wszystkich wariantach.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty ogólne do ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń dla firm

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.