Menu back

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Apteka 

W Allianz mamy dobrą receptę na skuteczne ubezpieczenie każdej apteki.

Korzyści:

 • Finansowa rekompensata za utratę dokumentów, na podstawie których uzyskujesz zwrot za sprzedaż leków refundowanych
 • Pokrycie kosztów wynikających z wadliwego sporządzenia leków lub wydania nieprawidłowego preparatu

 

Biuro

Ubezpieczamy działalność biurową np. firmy świadczące usługi reklamowe, finansowe, księgowe czy prawne.

Korzyści:

 • Szeroki zakres ubezpieczenia elektronicznego sprzętu przenośnego
 • Ubezpieczenie kosztów stałych działalności, które trzeba ponieść nawet wtedy, gdy w wyniku szkody nastąpi przerwa w prowadzeniu firmy, np. raty kredytów i leasingów

Budownictwo

Solidnie ubezpieczymy Twoją działalność niezależnie od rodzaju świadczonych przez Ciebie usług budowlano - wykończeniowych.  

Korzyści:

 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego nie tylko w miejscu ubezpieczenia, ale również podczas prac prowadzonych u klienta
 • Ubezpieczenie środków na rachunku bankowym na wypadek nieuprawnionego użycia karty bankowej

Edukacja

Nasze ubezpieczenie idealnie pasuje do potrzeb szkół niepublicznych, przedszkoli oraz szkół językowych.

Korzyści:

 • Ubezpieczenie mienia również od celowych i umyślnych działań, wandalizmu w tym graffiti 
 • Ubezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim: klientom i kontrahentom w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą

Handel detaliczny

Solidnie ubezpieczymy działalność handlową niezależnie od tego, czy prowadzisz ją przez Internet, we własnym lub wynajętym lokalu.

Korzyści:

 • Ubezpieczenie kosztów stałych działalności, które trzeba ponieść nawet wtedy, gdy w wyniku szkody nastąpi przerwa w prowadzeniu firmy, np. koszty dzierżawy lub czynszu, opłata za energię
 • Pokrycie szkód związanych z awarią urządzeń chłodniczych lub z przerwą w dostawie prądu

Hotel i gastronomia

W Allianz znamy najlepsze przepisy na dobre ubezpieczenie restauracji i firm gastronomicznych oraz hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych. 

Korzyści:

 • Ochrona mienia gości hotelowych
 • Objęcie ubezpieczeniem zatruć pokarmowych czy szkód związanych z organizowaniem imprez

Naprawa i serwis

Nasze ubezpieczenie idealnie pasuje do potrzeb firm zajmujących się naprawą i konserwacją wszelkiego rodzaju sprzętu (sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów itp.) a także odzieży i obuwia.

Korzyści:

 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń oraz środków obrotowych wykorzystywanych podczas pracy u klienta
 • Ubezpieczenie rzeczy ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą czy użytkowanych przez Ciebie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy 

Zdrowie i uroda

W Allianz mamy dobre rozwiązania dla gabinetów lekarskich, obiektów sportowych, klubów fitness oraz salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Korzyści:

 • Szeroki zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, również w razie błędów w obsłudze czy będących wynikiem m.in. nieostrożności, zaniedbania
 • Ubezpieczenia mienia również od kradzieży, która nie musi wiązać się z włamaniem do lokalu 

Wspólnoty i spółdzielnie

Ubezpieczamy budynki należące do wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej.

Korzyści:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych; kradzieży z włamaniem lub rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie mienia od zalania wskutek deszczu oraz wiatru bez określenia minimalnego ich natężenia
 • Pokrycie szkód związanych z awarią windy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.