Menu back

Ubezpieczenia majątkowe i techniczne dla korporacji

Kontakt i obsługa

  • Agenci
  • Pomoc
  • Kontakt

Wybierz ubezpieczenie majątku dla firmy

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

Zapewnia ubezpieczonemu środki finansowe na pokrycie strat w mieniu. Jest elastyczne i pozwala na swobodne kształtowanie zakresu od ryzyk podstawowych do wszystkich ryzyk zewnętrznych.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku stanowi zabezpieczenie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia maszynowe – maszyny od awarii oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt i maszyny budowlane na terenie bazy, magazynu, placu budowy i w transporcie pomiędzy bazą lub magazynem i placami budów oraz zaplecze budowy z wyposażeniem.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych (od wszystkich ryzyk) zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych i montażowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.