Menu back

Ubezpieczenia majątkowe i techniczne dla korporacji

Kontakt i obsługa

  • Agenci
  • Pomoc
  • Kontakt

Wybierz ubezpieczenie majątku dla firmy

www.allianz.pl - Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw 

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

Zapewnia ubezpieczonemu środki finansowe na pokrycie strat w mieniu. Jest elastyczne i pozwala na swobodne kształtowanie zakresu od ryzyk podstawowych do wszystkich ryzyk zewnętrznych.

www.allianz.pl - Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku 

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku stanowi zabezpieczenie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.

www.allianz.pl - Ubezpieczenia maszynowe – maszyny od awarii oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

Ubezpieczenia maszynowe – maszyny od awarii oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt i maszyny budowlane na terenie bazy, magazynu, placu budowy i w transporcie pomiędzy bazą lub magazynem i placami budów oraz zaplecze budowy z wyposażeniem.

www.allianz.pl - Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych 

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych (od wszystkich ryzyk) zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych i montażowych.

www.allianz.pl - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy 

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.