Menu back

Ubezpieczenia majątkowe i techniczne dla korporacji

Kontakt i obsługa

  • Agenci
  • Pomoc
  • Kontakt

Wybierz ubezpieczenie majątku dla firmy

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw

Zapewnia ubezpieczonemu środki finansowe na pokrycie strat w mieniu. Jest elastyczne i pozwala na swobodne kształtowanie zakresu od ryzyk podstawowych do innych nienazwanych ryzyk zewnętrznych (szczegóły znajdziesz w OWU).

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku stanowi zabezpieczenie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia maszynowe – maszyny od awarii oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt i maszyny budowlane na terenie bazy, magazynu, placu budowy i w transporcie pomiędzy bazą lub magazynem i placami budów oraz zaplecze budowy z wyposażeniem.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych zapewniają ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych i montażowych (szczegóły znajdziesz w OWU).

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany (szczegóły znajdziesz w OWU).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.