Menu back

Wykupy / wypłaty

Komunikujmy się elektronicznie 


Komunikujmy się elektronicznie 


Szybko i wygodnie 

Wykupy / wypłaty

Chcąc dokonać wykupu środków zgromadzonych na polisie w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek o wykup w grupowym ubezpieczeniu na życie lub PPE

Pamiętaj, że wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku A Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczającego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczającego.

Wniosek o całkowity lub częściowy wykup ubezpieczenia, dotyczący jednostek znajdujących się na rachunku B Ubezpieczonego (środki pochodzące od Ubezpieczonego) powinien zawierać pisemną akceptację wykupu przez Ubezpieczonego. Kwota wartości całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia jest pomniejszana przed jej wypłaceniem o koszty wykupu określone w taryfie kosztów do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sposoby przekazania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz