Menu back

Oświadczenie uzupełniające-wskazanie/zmiana partnera w grupowym ubezpieczeniu na życie Allianz Rodzina

Komunikujmy się elektronicznie


Komunikujmy się elektronicznie


Szybko i wygodnie 

Oświadczenie uzupełniające-wskazanie/zmiana partnera w grupowym ubezpieczeniu na życie Allianz Rodzina

Jeśli chcesz wskazać i dokonać zmiany partnera, poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Jak załatwić tę sprawę 

Prześlij nam dokumenty:

Wniosek wskazanie partnera

Sposoby wysłania dokumentów

Pocztą, osobiście

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  • osobiście

w jednej z naszych placówek 

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz