Gotowy na podróż? Czyli turystyka post-covidowa

  | czas czytania: 5 min 
 • Jest środek lata 2021. Obserwujemy post-covidowe trendy w podróży oraz zmiany w zachowaniu turystów na całym świecie. Jak szybko branża turystyczna odbije się i zaoferuje większe wsparcie swoim klientom? Allianz Research przygląda się bliżej drodze europejskiej branży hotelarskiej do regeneracji.
 • Silny i zadowolony podróżuję otwartą drogą, napisał wielki amerykański poeta Walt Whitman w swoim klasycznym wierszu Song of the Open Road. Z ciemnego zamknięcia! Uwolniony od ekranu! Słowa poety inspirują nas do prognoz dotyczących 2021 roku.
 • Podczas gdy ubiegły rok przyniósł doświadczenie bezprecedensowego odosobnienia, rok 2021 podnosi kurtynę i zachęca do refleksji nad swobodą poruszania się, zmianą krajobrazu, czasem spędzonym z rodziną i przyjaciółmi oraz przysłowiową otwartą drogą przed nami. Dodajmy do tego ryzyko i ostrożność wynikające z COVID-19, który wciąż jest obecny w naszej rzeczywistości. Jak zatem pogodzić potrzebę ruchu i wolności z ostrożnością i niechęcią, które wciąż są w nas?
 • Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Turystyki ONZ (UNWTO), w okresie od stycznia do marca 2021 r. centra turystyczne na całym świecie odnotowały o 180 mln mniej międzynarodowych podróżnych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. Azja i Pacyfik odnotowały spadek o 94% w przylotach międzynarodowych w okresie trzech miesięcy. Europa zajęła drugie miejsce z 83% spadkiem, a następnie Afryka (-81%), Bliski Wschód (-78 %) i Ameryki (-71%). Jednocześnie Panel Ekspertów ds. Turystyki UNWTO wyraził większy optymizm co do nadchodzącego okresu maj-sierpień.
 •  
 • W obecnym sezonie turyści z pewnością będą potrzebować wsparcia ze strony branży turystycznej. Czy branża jest na to gotowa po ubiegłym, ciężkim roku? Bieżący raport Allianz Research przygląda się bliżej drodze do odrodzenia się europejskiego przemysłu hotelarskiego opiewającego na 220 miliardów euro.
 • Ogarnięta pandemicznym chaosem branża hotelarska doświadczyła w 2020 roku 52% spadku aktywności w zakresie zakwaterowania. Położyło to kres dziesięcioletniemu, dynamicznemu wzrostowi w 27 krajach UE i Wielkiej Brytanii, wymazując obroty o wartości ponad 115 miliardów euro. Różnice strukturalne na europejskich rynkach zakwaterowania oraz różnice w zarządzaniu kryzysowym mogą wyjaśnić różne czynniki, widać jednak wyraźnie, że Francja i Niemcy radzą sobie znacznie lepiej niż Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy.
 • Zarówno branża, jak i podróżnicy pokładają nadzieję w sukcesach odniesionych na froncie szczepień, które mają zapewnić trwały powrót do normalności. Powolne łagodzenie obostrzeń wsparłoby branżę hotelarską poprzez zniesienie limitów działalności związanej z zakwaterowaniem oraz ułatwieniem podróży wewnątrz krajów i całej Europy. Takie działania napędzałyby także inne branże: m.in. gastronomiczną, kulturalną i sportową.
 • Opierając się na progresie masowych szczepień, Allianz Research szacuje, że w drugim kwartale 2021 r. Francja zarejestruje wzrost aktywności o 23%, przy czym krajowy popyt będzie wspierał krajową podaż, podczas gdy regiony bardziej zależne od podróży międzynarodowych (na przykład Paryż) nie odnotują znaczącej poprawy przed końcem roku.
 • W 2021 roku Niemcy mogą wzrosnąć o 18%. Kraj ten będzie także liderem wyścigu szczepień wśród krajów Europy kontynentalnej. W nadchodzących kwartałach Niemcy skorzystają także na wyższych wydatkach lokalnych mieszkańców, tak jak miało to miejsce latem 2020 roku.
 • Sektor zakwaterowania w Wielkiej Brytanii skorzysta na szybkim tempie szczepień w tym kraju, a popyt mocno wzrośnie. Obroty w 2021 roku mogą odbiłyby się wówczas do 34%.
 • Włochy otworzyły gospodarkę w pierwszym kwartale 2021 r., aby powrócić do obostrzeń już w marcu. Ze względu na odległe miejsce w wyścigu szczepień kraj ten może wolniej luzować obostrzenia. Według prognoz Allianz Research najsilniejszy, 40% wzrost nastąpi w 2021 r.
 • Z kolei Hiszpania wyróżnia się jako kraj, na który nałożono najostrzejsze ograniczenia w 2020 roku i który pozostaje najbardziej zależny ekonomicznie od międzynarodowych podróżnych. Przy stosunkowo niskich dochodach gospodarstw domowych sam popyt krajowy nie będzie w stanie wpłynąć istotnie na ożywienie aktywności lokalnej. Po odnotowaniu największego spadku aktywności w 2020 r. Hiszpania prawdopodobnie odnotuje wzrost obrotów w obszarze zakwaterowania o 30% w 2021 r.
 • W skali średnioterminowego wzrostu branża będzie napędzana przez bardziej fundamentalne czynniki, takie jak wzrost PKB oraz tempo, w jakim kraje powracają do poziomu sprzed kryzysu. Oczekuje się, że po załamaniu w 2020 r., gospodarki europejskie będą się stopniowo ożywiać, przy czym Francja i Niemcy powrócą do poziomu PKB sprzed kryzysu w 2022 r., natomiast Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania później.
 • Innym czynnikiem, który może potencjalnie wpłynąć na wzrost w średnim okresie jest ekspozycja na popyt międzynarodowy. Taka silna ekspozycja Hiszpanii i Francji oznacza zdecydowanie trwalsze trudności. Ożywienie w podróżach międzynarodowych może również przyspieszyć dzięki świadectwom szczepień oraz paszportom, które dokumentują stan zdrowia podróżnych.
 • Konieczność podróży służbowych przyczyni się także do silnego rozproszenia wyników pomiędzy krajami oraz pomiędzy miejscami docelowymi w tym samym kraju. W jakim stopniu budżety podróży służbowych powrócą do poziomu sprzed kryzysu? Rok 2020 pokazał, że klienci korporacyjni byli w stanie utrzymać ciągłość biznesową pomimo ograniczenia spotkań osobistych. Zobaczymy, czy ten trend się utrzyma. Pewne jest, że korporacje zachowują silną motywację do utrzymywania niskiego budżetu na podróże.
 • Oczekuje się, że branża turystyczna jako całość odbuduje się w pełni do 2024 roku. Do tego czasu popyt na wypoczynek odzyska popularność znacznie szybciej niż popyt biznesowy, a goście krajowi będą wracać wcześniej niż goście z Europy i spoza Europy.
 • Pandemia nieuchronnie wpłynęła na zachowanie i sposób myślenia podróżnych. Natomiast branża turystyczna będzie musiała przemyśleć podejście do klientów, dla których bezpieczeństwo i ochrona są kluczowe przy wyborze miejsca docelowego i zakwaterowania.
 • Niedawna ankieta zlecona przez Allianz wykazała, że ​​zdecydowana większość respondentów chciałaby znowu podróżować, ale nadal odbywa się to na niskim poziomie. Według naszego badania respondenci we Włoszech i Francji byli bardziej skłonni do podróżowania do regionów zagrożonych, podczas gdy Niemcy i Hiszpanie raczej zachowają większą ostrożność.
 • Rygorystyczne środki higieny i elastyczne rezerwacje wydają się być naturalnym krokiem w kierunku „nowej normalności” w podróży. Oprócz tego niedawny raport Euronews i Globetrender identyfikuje kilka nowych potencjalnych trendów, które mogą kształtować podróże i turystykę w nadchodzących latach.
 • Te nowe trendy to między innymi obserwowanie gwiazd w dziczy; podróże kamperami; wakacje w ogródku, które pomagają się zrelaksować poprzez zajęcia takie jak ogrodnictwo lub zbieranie owoców; turnusy długowieczności, które oferują zabiegi wzmacniające odporność i odmładzające; wizyty w społecznościach lokalnych; lub obozy coworkingowe, podczas których możesz spędzić miesiąc lub dwa za granicą i pracować nad projektami, jednocześnie zwiedzając inny kraj.
 • Przyszłość podróży wydaje się innowacyjna, adaptacyjna i całkiem odporna na wirusy!
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.