Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Ubezpieczenie małej floty samochodowej 

dla  firm, które posiadają więcej niż 6 pojazdów
Ubezpieczenie floty pojazdów
Korzyści dla firmy

Co zapewnia ubezpieczenie małej floty w Allianz

W ramach jednej umowy ubezpieczymy zbiorczo wszystkie Państwa samochody zarejestrowane na terenie Polski – osobowe i ciężarowe.  Do Państwa decyzji zostawiamy, z jakich elementów będzie się składać ubezpieczenie Państwa floty. 
Zobacz, co może zawierać ubezpieczenie małej floty.

Przesuń, by zobaczyć więcej

od 6 do 30 pojazdów 
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
NNW kierowcy i pasażerów
Autocasco
Zielona Karta
Car assistance

Warto wiedzieć 

Proponujemy również:

  • nadzór specjalnego opiekuna, który pomoże w sprawach związanych z likwidacją szkód,
  • możliwość wyboru wysokości udziału własnego,
  • możliwość opłacania składki w ratach,
  • sprawną taryfikację ubezpieczenia, którą prowadzimy w oparciu o Państwa dane szkodowe od Ośrodka Informacji UFG – nie muszą Państwo dostarczać nam zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.

man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie floty samochodowej 

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.