Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie floty pojazdów
Korzyści dla firmy
W ramach jednej umowy ubezpieczymy zbiorczo wszystkie Państwa samochody zarejestrowane na terenie Polski – osobowe i ciężarowe.  Do Państwa decyzji zostawiamy, z jakich elementów będzie się składać ubezpieczenie Państwa floty. 
Zobacz, co może zawierać ubezpieczenie małej floty.

Przesuń, by zobaczyć więcej

od 6 do 30 pojazdów 
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
NNW kierowcy i pasażerów
Autocasco
Zielona Karta
Car assistance

Proponujemy również:

  • nadzór specjalnego opiekuna, który pomoże w sprawach związanych z likwidacją szkód,
  • możliwość wyboru wysokości udziału własnego,
  • możliwość opłacania składki w ratach,
  • sprawną taryfikację ubezpieczenia, którą prowadzimy na podstawie  Państwa danych szkodowych od Ośrodka Informacji UFG – nie muszą Państwo dostarczać nam zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia.
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie floty samochodowej 

Umowa generalna to umowa, w ramach której mogą Państwo ubezpieczyć od 6 do 30 pojazdów.  Zaletą tej umowy jest niezmienność taryfy przez cały okres jej obowiązywania. Na podstawie tej taryfy obliczamy składki za ubezpieczenie kolejnych pojazdów. 

Tak – jest taka możliwość w  ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pierwszego pojazdu w ramach umowy generalnej. Dodatkowe pojazdy zostaną ubezpieczone na takich samych warunkach jak te już objęte ubezpieczeniem.

Trzeba jedynie pamiętać, że łączna liczba pojazdów objętych ochroną nie może przekroczyć 30.

Gdy zawierają Państwo umowę generalną, oznacza to, że obejmuje ona wszystkie pojazdy zgłoszone podczas zawarcia umowy, ale też te, które zgłoszą Państwo w trakcie jej trwania. W ten sposób oszczędzają Państwo swój czas.

Korzystają Państwo też z gwarantowanych stałych stawek procentowych w przypadku  ubezpieczenia AC oraz stałych składek za ubezpieczenie OC dla nowo zgłoszonych pojazdów przez okres obowiązywania umowy.

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.