Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Aby w razie szkody zachować płynność finansową 
Ubezpieczenie od utraty zysku 
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie od utraty zysku 

Przesuń, by zobaczyć więcej

w wyniku wystąpienia szkód w majątku
FLEXA
zakres bazowy 
Huragan i grad
opcjonalnie
Inne żywioły
opcjonalnie
Zalanie wodą lub innymi cieczami oraz mrozu
opcjonalnie
Upadek drzew lub budowli oraz katastrofa
opcjonalnie
Ryzyka kradzieżowe
opcjonalnie
Uderzenie pojazdu, dym, sadza, fala dźwiękowa
opcjonalnie
Szyby i przedmioty szklane
opcjonalnie
Strajki i zamieszki
opcjonalnie
Inne ryzyka nienazwane
opcjonalnie
Awarie mechaniczne, elekryczne
opcjonalnie
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Częste pytania o ubezpieczenie przedsiębiorstwa od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku opracowaliśmy z myślą o sektorze dużych podmiotów gospodarczych, które mają już ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw w Allianz lub chcą zawrzeć ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw wraz z ubezpieczeniem od utraty zysku.

Ubezpieczonym może być:

  • przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe prowadzące pełną lub uproszczoną księgowość,
  • właściciel nieruchomości,
  • instytucja finansowa,
  • dealer samochodowy.

Informacje niezbędne do zawarcia ubezpieczenia są określane na etapie analizy ryzyka przez underwritera. Należą do nich m.in.:

  • dane finansowe określone w formularzu wyliczenia sumy ubezpieczenia,
  • opis czynników wpływających na długość przestoju lub zakłócenia np.: występowanie tzw. wąskich gardeł, przewidywany czas odbudowy mienia, itp.,
  • opis relacji dostawca – odbiorca, dostępność i czas oczekiwania na dostawę maszyn i urządzeń technologicznych lub surowców i półproduktów,
  • opis zależności pomiędzy działami lub wydzielonymi jednostkami wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • wykaz szkód i rezerw szkodowych z minimum 3 ostatnich lat.
Wycena kosztu ubezpieczenia wymaga wykonania profesjonalnej oceny ryzyka. Cenę ubezpieczenia określamy indywidualnie w zależności od zakresu ubezpieczenia, rodzaju działalności, występujących zagrożeń zewnętrznych, konstrukcji i zabezpieczenia mienia, szkodowości oraz innych czynników wpływających na ekspozycję na ryzyko wystąpienia szkody.

Nie – ubezpieczenie od utraty zysku jest ściśle związane z ubezpieczeniem majątku.

Zawarcie umowy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw w Allianz jest niezbędne, ponieważ pokrycie szkody z tej polisy warunkuje odpowiedzialność na polisie ubezpieczenia od utraty zysku.

Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka. Udział własny w ubezpieczeniu BI wyrażony jest w dniach lub w kwocie – przeważnie udział własny wynosi od 3 do 7 dni.
Wysokość udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej w polisie ubezpieczenia majątku nie wpływa na odpowiedzialność w zakresie utraconego zysku.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.