Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Ochrona maszyn na budowie,
w transporcie i w ruchu

Zabezpieczenie w razie uszkodzenia lub kradzieży maszyn budowlanych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 
Korzyści dla Twojej firmy

Co zapewnia ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowanych 

Przesuń, by zobaczyć więcej

budowlanych
Wypadek maszyny
zakres standardowy
Kradzież z włamaniem, rabunek
zakres standardowy
Zalanie lub zatopienie
zakres standardowy
Dostanie się ciała obcego
zakres standardowy
Pożar maszyny
zakres standardowy
Wandalizm lub dewastacja
zakres standardowy
Błąd operatora maszyny
zakres standardowy
Ochrona podczas przeglądów, konserwacji i remontów
zakres standardowy
Awarie mechaniczne i szkody elektryczne
zakres ograniczony do elementów zewnętrznych, niedotkniętych bezpośrednio awarią
Transport maszyn
opcjonalnie, na terenie Polski
Przemieszczanie się poza terenem budowy
opcjonalnie
Błędy projektowe, konstrukcyjne i produkcyjne
zakres wyłączony

Sprawdzone rozwiązania

dla Twojej firmy 

man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

Chcesz zgłosić szkodę lub roszczenie?

Częste pytania o ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.